Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Thơ
(30/12/2013 18:17 PM)
Chia sẻ tin:
TÂM SỰ VỚI MẸ THIÊN CHÚA
 Theotokos là “người mang Chúa”
Mẹ Thiên Chúa, cao cả một Tôn Danh
Mẹ đã được Thiên Chúa Cha uy linh
Tiền định làm Mẹ của Con Thiên Chúa
Mẹ đồng công trong Mầu nhiệm Nhập thể
Ơn Cứu độ, Mẹ cũng được đồng công
Một thôn nữ trinh khiết và dịu dàng
Nhờ “xin vâng” mà thành người diễm phúc
Gia cảnh nghèo, Mẹ cũng đầy cơ cực
Từng ngày tháng lo chăm sóc chồng, con
Suốt ngày đêm bổn phận vẫn chu toàn
Nghe biết gì chỉ lặng thầm suy nghĩ
Mẹ nêu gương sáng ngời và khôn ví
Thế nên Mẹ thành “đệ nhất phu nhân”
Là Thân mẫu của các mẹ thế gian
Là Thê trưởng của các người làm vợ
Ba lời khấn nơi Mẹ cũng rất rõ
Là thanh khiết, thanh tuân và thanh bần
Dù cho Mẹ chưa đi tu một lần
Vẫn nêu gương cho giáo sĩ, tu sĩ

Con hạnh phúc khi được làm con Mẹ
Dù chỉ là đứa con út mà thôi
Xin giúp con “xin vâng” suốt cuộc đời
Biết quên mình, chịu thiệt thòi mọi thứ

TRẦM THIÊN THU

TẬN HIẾN CHO MẸ

Hoa đời con rách tả tơi
Sắc màu héo úa, chơi vơi lạc loài
Vô duyên vương lắm đọa đày
Nên con ưu uất tháng ngày, Mẹ ơi!
Con xin tận hiến cuộc đời
Dù con bất xứng mà thôi. Đáng gì!
Nguyện xin Mẹ mãi chở che
Từng giây phút, cả sớm khuya đời này
Xin cho con biết mê say
Sớm kinh, tối nguyện, miệt mài yêu thương
Noi gương Mẹ biết “xin vâng”
Vui, buồn, sướng, khổ vẫn không sờn lòng

TRẦM THIÊN THU
 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI (02/10 21:20:55 PM)
MỘT THẾ KỶ (22/09 16:13:20 PM)
KÍNH MỪNG MẪU NGHI (05/09 19:39:48 PM)
TÌNH MẸ LA VANG (09/08 19:36:18 PM)
TÂM TÌNH THÁNG TÁM (31/07 20:32:26 PM)
NHỮNG HẠT MÂN CÔI (31/07 20:25:48 PM)