Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh
(14/12/2016 19:14 PM)
Chia sẻ tin:
TUÂN PHỤC
(Niệm khúc Mt 1:18-24 )

Inline image 1  

“Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, đã trở nên người phàm,
  và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:9 & 4)

Maria với Giuse
Thành hôn nên hóa phu thê đàng hoàng
Nhưng trước khi họ sống chung
Maria đã được mang thai rồi
Đó là quyền phép Chúa Trời
Thánh Thần Chúa phán Ngôi Lời đầu thai
Giuse công chính xưa nay
Lẽ nào lại tố giác ngay vợ mình
Định tâm rời bỏ cho nhanh
Vô can, chạy trước kẻo sinh lụy phiền
Đang toan tính, kìa Sứ thần
Báo mộng bảo rằng: Này hỡi Giuse!
Đừng ngần ngại đón vợ về
Vì thai nhi đó chính là Ngôi Hai
Do quyền năng Thánh Thần thôi
Bé trai sinh rồi tên đặt Giêsu
Chính Người sẽ cứu dân ta
Thoát ly ách tội lỗi mà vô ưu
Mọi điều này phải xảy ra
Để mà ứng nghiệm lời xưa đã truyền
Nữ Trinh thai nghén tinh tuyền
Rồi sinh một bé trai ngoan vô cùng
Emmanuel gọi thường
Nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”
Khi Giuse tỉnh giấc mơ
Sẵn sàng vui đón Maria về
Nguyện xin Thánh Cả Giuse
Giúp con sống thánh thiện qua từng ngày
Vâng nghe Ý Chúa hôm mai
Dù cho trái ý, con đây bằng lòng
Lạy Thiên Chúa, Đấng yêu thương
Giúp con luôn biết Xin Vâng trọn niềm.

TRẦM THIÊN THU

KHOẢNG TƯƠNG TƯ

Năm canh sáu khắc tương tư
Hồn con khao khát Giêsu Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-đời-con thấm thơ buồn
Hạt-đời-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Marana-tha
Xin Cha mưa Giọt-Giêsu-Nhân-Lành!

TRẦM THIÊN THU

 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC GIÁNG SINH (24/12 19:42:58 PM)
CHIÊN GIÁNG SINH (22/12 20:56:26 PM)
CÁI NÔI CỦA CHÚA (22/12 19:57:24 PM)
TÂM SỰ VỀ NOEL (22/12 19:24:50 PM)
Các Thiên Thần là ai? (14/12 03:01:26 AM)