Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Thơ
(31/07/2017 20:32 PM)
Chia sẻ tin:
TÂM TÌNH THÁNG TÁM+ Câu Đối Tháng Tám – Biệt Kính Mẫu Tâm
 
TÔN SÙNG TRÁI TIM THÁNH MẪU THIÊN CHÚA
BẢO HIỂM HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG PHÚC VINH


“Ad Jesum Per Mariam – Nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu”

Mẹ ơi, Tháng Tám lại về
Nhắc con yêu Mẹ thiết tha thêm nhiều
Mẫu Tâm yêu mến sớm chiều
Kinh thiêng tâm nguyện theo điều Mẹ khuyên
Mùa Thu thắc thỏm bên thềm
Nhắc con nhớ cuối đường trần nay mai
Ca dao đẹp Khúc Mai Côi
Mỗi kinh mỗi bậc lên Trời vinh quang
Tâm tình Tháng Tám xin dâng
Xin thương dẫn lối đưa đường con đi.

+++


NHỚ MẸ YÊU

Mẹ thương con nhất trên đời
Ôi, Tình Mẫu Tử tuyệt vời biết bao!
Phàm nhân tình vẫn dạt dào
Nhắc con nhớ tới Mẹ Yêu trên trời
Xin thương dẫn lối cuộc đời
Và đưa con tới Chúa Trời từ nhân.

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Tám – 2017
 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI (02/10 21:20:55 PM)
MỘT THẾ KỶ (22/09 16:13:20 PM)
KÍNH MỪNG MẪU NGHI (05/09 19:39:48 PM)
TÌNH MẸ LA VANG (09/08 19:36:18 PM)
NHỮNG HẠT MÂN CÔI (31/07 20:25:48 PM)
TRĂM NĂM FÁTIMA (11/05 20:23:33 PM)