Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 Tin Giáo Hội Hoàn Vũ & Việt Nam
(02/05/2017 21:45 PM)
Chia sẻ tin:
Tân Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

WĐBĐM – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Ba 02-05-2017 tại Rôma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là Phó Giám đốc Đại chủng viện đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana.

http://3.bp.blogspot.com/-wDEY7biZ6l8/VcB3KfqzjjI/AAAAAAAAK2k/c-q2QggS4Rw/s1600/IMG_0235.JPG

Sơ lược tiểu sử Đức tân Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân:

– Sinh ngày 07/06/1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm
– 1965–1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 1973–1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt
– 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc.
 
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:
 
– Năm 1992–1994: phó xứ Ninh Phát
– Năm 1994–2005: chính xứ Ninh Phát
– 1995–2005: công chứng viên của Toà án hôn phối giáo phận Xuân Lộc
– 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM
– 2005–2006: giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre
– 2006–2010: học tại Đại học Santo Tomas (Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.
– Từ 2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện
– Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.
http://press.vatican.va/etc/designs/salastampa/library/images/logo-press-it.png
Rinunce e nomine, 02.05.2017

Nomina dell’Ausiliare di Xuan Loc (Viêt Nam)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare della diocesi di Xuan Loc (Viêt Nam) il Rev.do John Do Van Ngan, Docente e Vice Rettore del Seminario Maggiore Interdiocesano S. Giuseppe di Xuan Loc.

Gli è stata assegnata la sede titolare vescovile di Buleliana.

Rev.do John Do Van Ngan

Il Rev.do John Do Van Ngan ènato il 7 giugno 1953 a Ninh Dinh, Diocesi di Pham Diem. Dal 1965 al 1973 è stato alunno del Seminario Minore S. Giuseppe di Saigon. Dal 1973 al 1977 ha svolto la formazione sacerdotale presso il Pontificio Collegio S. Pio X di Da Lat. Nel 1998 ha conseguito la Licenza in Letteratura vietnamita presso l’Università di Scienze Sociali ed Umanistiche di Ho Chi Minh City. Dal 2006 al 2010 ha compiuto gli studi di specializzazione presso l’Università Santo Tomas A Manila, Filippine, ottenendo la Licenza in Filosofia.

È stato ordinato sacerdote il 14 gennaio 1992 per la Diocesi di Xuan Loc.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: 1992-1994: Vicario parrocchiale della parrocchia di Ninh Phat, Xuan Loc; 1994-2005: Parroco della parrocchia di Ninh Phat, Xuan Loc;

1995-2005: Notaio del Tribunale Diocesano di Xuân Lôc; 2005-2006: Docente nel Seminario Maggiore di Xuân Lôc; 2006-2010: Studi nelle Filippine; dal 2010: Docente di Filosofia e Vice-Rettore nel Seminario Maggiore di Xuan Loc.

[00653-IT.01]
[B0290-XX.01]
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/05/02/0290/00653.html
 Trở về
Các bài viết khác: