Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 Sống đạo: Thơ
(30/08/2016 02:53 AM)
Chia sẻ tin:
CHÚA MÔI SINH

[Ngày 1-9 là ngày cầu nguyện cho Môi Trường]


 
https://gm1.ggpht.com/Kb4o_7TFiqkzOszlvpLWryVv3snu8T4ATWGW3TP97l4KniCDRmZlx1_eHnmyMKkRUaLDg-60OHIeV_OEdLidgKW0fizFZEIALzxikGCp_sH-OAwdOSPkI_p4CPvx2CQSgreVAeFiuf6W5k6CPSmC5P33Q0pkE-MQ23T4ITneET_kof-1INSlALiZySZ-mfV1qGnoZohhtRrmVN8gTqBT6GIDm_i1vY1nm5g77DuCPOhMVlp2a1N85GhLYyItWQXRQy98EzXZ6Kf6bcwGn_LygmUs3_GBExdW-EnKhGR1KZzniUQ9vOFlCgotTO-EuGhcSMh9-s36Q0dP5aQcX8KR58Fvd94pICrFinS9obygg3nuvenJazPUqNVE_wvlag9j5PS_qdGOHVuAQRKESndDYoiA8Jw-_EcrJln-cnI46X5fs3Rxe6BVKQgmk72BSOQc3gUohPhOsqRWCLkfnqk2u-2E7fQuUWosw-PyAoXhw9RpX-H6ZvwbLjucP30ko479JUQUDC_DNZKna9vGSFKblrJOUbHF58xlU37cgvmKqsKi2OaQ0kZ-Z_RrWw3gu3PwvnqCtrDi09VJ0RfyBMuIB-NqqNIW0eWZEu21pGUUuyke83TtILQVgnFmjk79RDtHHF6eVLf8ReJQznEQEN5R1F2bQiu9e-O6-9kn3EEZbjnfEwOKuZrLtDDfH5asP_cW8PXSn9kUBgiF9CMI=w500-h466-l75-ft

Laudato Si’ – Chúc tụng Thiên Chúa(*)
Xin dạy con luôn biết sống khôn ngoan
Nghĩ sâu sắc và yêu thương thành tâm
Theo đúng như Tôn Ý Ngài mong muốn
 
            Đời biến đổi nên con người khốn đốn
            Đời khốn đốn vì con người vô tình
            Dám kiêu căng khi tàn phá môi sinh
            Đời khủng hoảng – tất nhiên, chẳng chi lạ!

Lỗi tại tôi biết bao lần cho đủ
Thiên nhiên xanh bị biến sắc đỏ, vàng
Tự hại mình, cớ sao lại hoang mang?
Cứu hành tinh là việc cần làm gấp!
 
            Mỗi phút giây vẫn có một thông điệp
            Chúa trực tiếp gởi riêng tới từng người
            Hãy yêu đất cũng như yêu cuộc đời
            Cùng chiêm niệm công trình Chúa tạo dựng
 
Đời phàm nhân có nhiều bất bình đẳng
Bao triệu chứng khủng hoảng của con người
Bao sóng đời cứ xô mãi không ngơi
Cần thú nhận để được Chúa tha thứ
 
            Môi sinh đời bị tổn hại – đáng sợ!
            Nhưng có điều thực sự đáng sợ hơn
            Là môi sinh tâm linh lại chẳng còn
            Chấn chỉnh ngay, đừng chần chừ sám hối!
 
Chúa môi sinh chẳng bao giờ chấp tội
Chúng con tin Ngài rộng lượng xót thương
Kiếp phàm nhân chúng con quá tầm thường
Nay sám hối, xin chúc tụng Thiên Chúa!
 
TRẦM THIÊN THU
(*) Tông thư của ĐGH. Phanxicô, ký ngày 24-5-2015
 Trở về
Các bài viết khác:
THUẾ TÌNH (18/10 19:46:42 PM)
Tá Điền - Chuỗi Mân Côi (07/10 04:11:10 AM)
LÀM VƯỜN NHO (22/09 16:00:02 PM)
GỌI CHÚA (13/06 19:40:16 PM)
DẤU THÁNH GIÁ (10/06 22:10:59 PM)
TÌNH NHỎ KHÓ QUÊN (01/09 21:32:50 PM)
THIÊN SỨ VĨ ĐẠI (25/08 04:46:54 AM)