Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Chương trình học Thủ bản
(12/01/2011 18:10 PM)
Chia sẻ tin:
THÁNH PHAO LO, CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
 
           Phaolo khi ấy còn gọi là Saulê đang trên đường đi đến Damat để bách hại Đạo thì bất ngờ có lồng sáng từ trời chiếu xuống khiến ông ngã ngựa, đồng thời có tiếng phán «  Sau lê, Sau lê sao ngươi tìm  bắt Ta. Người hỏi thưa Chúa, Chúa là ai ? Có tiếng đáp Ta là Giesu mà ngươi  đang muốn bắt bớ đây. Hãy đứng dậy vào thành, có người sẽ  tỏcho ngươi biết điều cần phải làm” Cv 9, 4 – 6 ) Cuộc trở lại của Phaolo là một biến cố có ảnh  hưởng  quyết định không những chỉ cho mình mà còn cho cả giáo hội từ đó đến nay. Chính Đức Kito đã xác định vai trò của Phaolo khi nói với Anania khi ông này ngần ngại không muốn đến gặp con người  một thời đã ra tay bắt bớ dồng đạo mình, nhưng có tiếng nói “ Hãy cứ đi đi vì người đó là khí cụ mạnh lựa chọn của Ta để đem Danh Ta ra trước mặt dân ngoại, các vua chúa quan quyền và con cái nhà Itsraen” Cv 9, 15. ) Mệnh lệnh “ Đem Danh Ta” cũng là  một không khác với sứ mệnh làm chứng cho Chúa “ Các ngươisẽ là chứng nhân về mọi việc đó” Lc 24, 48 ) Công việc làm chứng thì hoàn toàn khác với việc tuyên truyền ở chỗ một đàng cần phải biết một cách đích xác điều mình làm chứng, một đàng thì không. Cần phải xác quyết điều mình làm chứng, còn nếu không đó là chứng gian chứng dối. Trái lại người làm công việc tuyên truyền thì có thể nói,  nó cũng chẳng khác nào cái loa phóng thanh, bảo nói gì thì nói, bảo đọc gì thì đọc, không cần biết đó là đúng hay sai, thật hay giả v.v.. Người làm chứng thì phải biết rõ điều mình làm chứng. Thế nhưng trong trường hợp Thánh Phaolo, chẳng những ngài không sống  cùng thời với Đức Kito  lại còn tìm hết cách để ruồng bắt đạo nữa thì sao mà làm chứng ? Chắc hẳn  không thể như các tông đồ khác được nghe Chúa giảng dạy, cũng như chứng kiến cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Tuy nhiên Thánh nhân vẫn là một người chứng, hoàn toàn xứng đáng là một trong hai cột trụ ngang hàng với Thánh Phero vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội. Thánh Phaolo là một chứng nhân mặc dù không cùng thời nhưng ngài đã được Đức Kito trực tiếp mạc khải Tin Mừng cho “ Hỡi anh em, tôi tỏ cho anh em biết rằng Tin Mừng mà tôi rao giảng chẳng phải theo ý loài người đâu. Vì tôi không nhận lãnh Tin Mừng ấy nơi người phàm, cũng chẳng ai dạy dỗ tôi nhưng đã nhận được bởi sự mạc khải  từ nơi Đức Kito” Gal 1, 11 – 12 ).
 
              Thánh Phaolo trực tiếp nhận lãnh Tin Mừng và Tin Mừng đó là về Nước Trời  mầu  nhiệm nội tại do chính Đức Kito rao giảng khi Ngài còn tại thế “ Người Pharisieu hỏi Chúa Giesu Nước Trời chừng  nào đến thì Ngài đáp Nước Trời không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng không thể nói = đây này hay đó  kia vì này Nước Trời ở trong các ngươi” Lc 17, 20 – 21 ) đức Kito xuống thế rao giảng Nước Trời và Nước ấy lại hiện hữu ở nơi cung lòng của mỗi người, đó là một mầu nhiệm cao cả vượt khỏi trí suy biết của con người. Hễ là mầu nhiệm thì rất khó để mà  tiếp nhận mà hễ đã không tiếp nhận  thì tất nhiên lại quay ra phỉ báng chống đối gọi Chúa là người bị quỷ ám, điên khùng ( Ga 10, 20 ) và rồi cuối cùng thì bị giết chết cách nhục  nhã trên thập giá. Đức Kito vì rao giảng Tin Mừng  và rồi đã bị thế gian chống đối giết bỏ. Còn các tông đồ tức những chứng nhân cho Tin Mừng ấy cũng chẳng thể nào có thể tránh khỏi đau khổ  vì bách hại “ Cũng vì Tin Mừng ấy mà ta đã được lập làm tông đồ và giáo sư. Lại cũng vì cớ ấy mà  ta  phải lãnh chịu những nỗi khổ đau này” 2 Tm 1, 11 – 12 ).
 
            Làm chứng nhân cho Tin Mừng thì ắt là phải nhận lãnh vào mình mọi khổ đau, thế nhưng cũng  phải nên như Phaolo cố gắng chạy hết quãng đường của mình “ Ta đã đánh trận tốt đẹp, ta đã chạy xong cuộc đua, ta đã giữ vững được đức tin. Từ rày về sau triều thiên công chính đã được để dành sẵn cho Ta. Chúa là quan án chí công, sẽ ban triều thiên ấy cho ta  trong ngày đó. Chẳng những cho ta mà thôi nhưng cũng cho tất cả những ai hết lòng mong đợi sự hiện đến của NGƯỜI” 2 Tm 4, 7 – 8 )./.
 
Phùng  văn  Hóa
 Trở về
Các bài viết khác:
KHUYẾN DỤ VỀ CÔNG TÁC (05/11 21:10:18 PM)
HÒA HỢP LÀ PHƯƠNG CHÂM (28/10 22:50:53 PM)
KINH NGUYỆN KHÔNG THAY ĐỔI (03/04 14:04:48 PM)