Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Lời Chúa - Các bài khác
(20/04/2017 20:50 PM)
Chia sẻ tin:
TÔN VINH VÀ QUẢNG BÁ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A (23/04/2017)

LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
[Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]

http://simonhoadalat.com/Pictures/NamA/2016-17/PSChuaNhat2.jpg  
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Từ ngày Đức Gio-an Phao-lô II được tuyên Thánh (27/04/2014) Lễ Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa như có thêm sức lôi cuốn trong Hội Thánh, vì chính Thánh Giáo Hoàng đáng kính yêu ấy là người đã cỗ võ mạnh mẽ Lòng Thương Xót Chúa trong triều đại Giáo Hoàng của ngài.

Còn Thánh Nữ Maria Faustina (*) là người đã được Thiên Chúa tỏ cho biết mong muốn của Người là Hội Thánh tôn sùng và cổ võ Lòng Chúa Thương Xót: “Ta muốn ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót là một trợ giúp và nơi trú ẩn cho mọi linh hồn và nhất là cho những người tội lỗi đáng thương. Trong ngày ấy, Lòng Thương Xót của Ta sẽ rộng mở; Ta sẽ tuôn đổ một đại dương hồng ân xuống các linh hồn đến gần nguồn mạch Lòng Thương Xót của Ta.” (Trích nhật ký, số 699).

Vì thế các bài Thánh Kinh hôm nay phải được chúng ta đọc và suy niệm trong tâm tình hân hoan và biết ơn được nhân đôi.
 
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
 
2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 2, 42-47): Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.
 
2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Pr 1,3-9): Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.
 
2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-31): Tám ngày sau, Đức Giêsu đến.
 
III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH
 
3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)
 
* Là Đấng đã dùng quyền năng (điềm thiêng dấu lạ) mà tập họp các tín hữu đầu tiên thành một cộng đoàn hiệp thông, yêu thương, đoàn kết và san sẻ!

* Là Thân Phụ của Chúa Giê-su Chúa chúng ta và là Đấng đã ban cho chúng ta lòng tin và niềm hy vọng nhờ cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

* Là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã được Thiên Chúa Cha cho trỗi dậy từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin và huấn luyện các ngài bằng lời giáo huấn và bằng nhiều dấu lạ.
 
3.2 Sứ điệp hay Giáo huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)
 
- Tin & Làm Chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh và cho Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô là Đấng Giầu Lòng Thương Xót đối với các môn đệ và loài người.

- Làm chứng hay thể hiện lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót bằng tâm tình, thái độ, cử chỉ, lời nói và việc làm.

- Làm chứng hay thể hiện lòng tin ấy không chỉ bằng lời kinh, tiếng hát mà còn bằng cách truyền bá Lòng Thương Xót ấy trong gia đình và nhất là ngoài xã hội loài người hôm nay.
 
IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI
 
4.1 Sống với ThiênChúa  

4.1 Sống với ThiênChúa là Đấng luôn chăm lo cho Ít-ra-en và tuyển chọn những con người thích hợp (là vua Đa-vít và là chính Con Một Thiên Chúa) để chăm lo cho dân. Thiên Chúa đối xứ với Ít-ra-en cũ thế nào thì cũng đối xử với Ít-ra-en mới là Hội Thánh y như vậy! 
 
Sống với ThiênChúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã được Cha sai đến để làm ánh sáng cho trần gian và đưa các Ki-tô hữu vào thế giới sự sáng.

Sống với ThiênChúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và hành động trong lịch sử của Ít-ra-en cũng như trong lời nói và việc làm của Chúa Giê-su Na-da-rét, nhất là trong hành động chữa lành mắt người mù từ lúc mới sinh và trong mạc khải  là Con Người, là ánh sáng trần gian.   
 
4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay Giáo Huấn của Chúa,

- Tôi cảm nghiệm Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót như thế nào?

- Tôi truyền bá Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót bằng những cách nào? ở những nơi nào? cho những ai?
 
V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 Bình an cho anh em!  Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các dân tộc trong thế giới hôm nay, nhất là cho các nước đang bị chiến tranh và thiên tai tàn phá, để các dân tộc ấy nhận được ơn bình an của Thiên Chúa qua Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

Xướng:Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ là những người đã được Thiên Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho nhân loại, để các vị ấy thực thi sứ vụ một cách trung kiên và quảng đại.
 
5.3 “Bình an cho anh em! Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các Ki-tô hữu thuộc giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để ai nấy được sống trong bình an của Chúa Ki-tô Phục Sinh.
 
5.4 “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tinChúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho những người cứng lòng và không tin để những người ấy thay đổi tư duy và hành động mà sống theo ánh sáng của lương tri và Thần Khí.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

-----------------------------------------------------------------
(*) Thánh Nữ Faustina Kowalska sinh ngày 25/8/1905 ở Glogowiec, nước Ba Lan và qua đời tại Cracovia năm 1938, lúc mới có 33 tuổi. Faustina là con thứ 3 trong đại gia đình gồm 10 anh chị em của một gia đình nông dân rất sùng đạo. Lúc 16 tuổi, Faustina làm việc trong những gia đình khá giả. Năm 20 tuổi, Faustina xin vào tu tại Dòng các Nữ tu Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ của Lòng Thương Xót. Từ nhỏ Faustina đã nổi bật về đức tin, lòng mộ đạo và sự vâng lời. Faustina thường lập đi lập lại lời này: “Nơi Chúa Giêsu có tất cả sức mạnh của tôi.”

Trong 13 năm sống trong Dòng, Faustina đã được nhiều ơn mặc khải và thị kiến (visions). Ngày 22/2/1931, trong lúc ở tại tu viện ở Crakow, chị đã thị kiến Chúa Giêsu hiện ra với chị, và yêu cầu chị thực hành ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Chị thấy Chúa Giê-su trong phẩm phục màu trắng với một tay chúc lành,còn tay kia chỉ vào tim của Chúa. Tấm hình đã được vẽ lại và loan truyền đi khắp thế giới . Sau những lần mạc khải, nữ thánh Faustina đã ghi chép lại rằng Chúa Giê-su yêu cầu lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa, để cầu cho người mắc tội trọng và cũng có thể khấn xin ơn riêng cho mình. Vào ba giờ chiều mỗi ngày, hãy cầu nguyện cho kẻ có tội cùng tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-su, vì Chúa cũng đã sinh thì trong giờ này.

Trong cuốn nhật ký “Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi“ chị Faustina viết: “Buổi chiều khi đang ở trong phòng, tôi bổng thấy một thị kiến: Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay mặt giơ lên như để chúc lành, bàn tay trái áp nơi con tim, từ nơi đó phát xuất hai luồng ánh sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng. Tôi im lặng nhìn chằm chặp vào Chúa. Tâm hồn tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời với một niềm vui sướng khôn tả. Sau đó, Chúa Giê-su nói với tôi: “Con hãy họa một bức ảnh giống như con đã thấy, kèm theo chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài". Ta hứa rằng linh hồn nào tôn sùng Ta qua hình ảnh này- sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa sẽ cho họ được chiến thắng những kẻ thù của họ trên trái đất này, đặc biệt là trong giờ chết. Ta sẽ bảo vệ họ như chính bảo vệ vinh quang của Ta. Ta sẽ hiến dâng nhân loại một nguồn mạch mà từ đó tuôn ra những ân sủng của Lòng Thương Xót. Nguồn mạch đó là bức ảnh này và dòng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài“. Ta mong mỏi bức ảnh này phải được tôn sùng đầu tiên trong nhà nguyện của con, sau đó trên toàn thế giới “. (Trích tài liệu của thanhlinh.net/ lòng thương xót).
 
Chúng ta cũng có thể cầu nguyện bằng những lời này:
 
1. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã thực hiện nhiều điềm thiêng dấu lạ để xây dựng cộng đoàn tín hữu đầu tiên và quy tụ nhiều người tin theo Chúa Ki-tô Phục Sinh là Con Một Chúa.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban cho chúng con và những người khát khao tìm kiếm Chúa, những dấu chỉ “hiển nhiên” của sự hiện diện và hành động yêu thương của Cha trong chúng con và trong cộng đồng xã hội hôm nay!
 
2. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã làm cho Con Chúa là Đức Giê-su trỗi dậy từ cõi chết, đã để cho Người hiện ra với các tông đồ và nhiều tín hữu thời sơ khai để củng cố đức tin non yếu của họ.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban Chúa Giê-su cho chúng con và cho những người thiện chí để chúng con trở thành các môn đệ trung kiên của Con Một Chúa!
 
3. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, Chúa đã dùng thánh nữ Maria Faustina để khuyến khích chúng con tin vào Lòng Thương Xót Bao La của Chúa.

Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha là Đấng Giầu Lòng Thương Xót. Chúng con xin Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để chúng con mạnh dạn và hăng say truyền bá quyền năng và lòng từ bi thương xót của Chúa khắp mọi chốn mọi nơi. Amen!      
 Trở về
Các bài viết khác:
ĐỒNG LƯƠNG XỨNG ĐÁNG (19/09 21:58:57 PM)