Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Thông tin: Sinh hoạt khắp nơi
(10/08/2017 20:19 PM)
Chia sẻ tin:
DANH SÁCH
THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC
CỦA TGP. SÀI GÒN
 

https://lh6.googleusercontent.com/-dMED4Cc3hU4/VBRrIUacN7I/AAAAAAAABX8/IC_9ut_y9MA/s640/Bui%20Van%20Doc.jpg

WĐBĐM - Do nhu cầu mục vụ và vì ích lợi thiêng liêng cho cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn sau khi tham khảo những ý kiến cần thiết đã quyết định thuyên chuyển quí linh mục trong Tổng giáo phận của Ngài vào những ngày đầu tháng 8 năm 2017.

Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục giáo phận được quy định theo giáo luật (GL. số 538, 1.740, 1.748) nhằm tới nhu cầu mục vụ và tu đức, có nghĩa là vì lợi ích đức tin của động đoàn Dân Chúa, đáp ứng nhu cầu của Tổng giáo phận, đặc biệt lý do thuyên chuyển sẽ còn nhắm tới lợi ích của vị linh mục được thuyên chuyển.

Trước khi về nhận nhiệm sở mới, các linh mục chuyển đi hay đang phụ trách các giáo xứ phải thực hiện việc bàn giao giáo xứ cho linh mục chuyển đến trước sự chứng kiến của linh mục Đại diện Tòa Giám Mục và Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Dưới đây là danh sách các linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với quí cha trong sứ vụ mới, để đem lại nhiều hoa trái cho Hội Thánh.


CHA SỞ


STT

HỌ TÊN

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

Ghi Chú

1

Phaolô Nguyễn Phong Phú

Cầu Lớn (Hóc Môn)

Thanh Đa (Gia Định)

 

2

Giuse Nguyễn Trí Dũng

Fatima B.Triệu (Thủ Đức)

Cầu Lớn (Hóc Môn)

 

3

Giuse Nguyễn Văn Thanh

Bình Thuận (TSN)

Đức Mẹ HCG (Xóm Mới)

 

4

Giuse Trần Văn Lưu

Nam Hòa (Chí Hòa)

Bình Thuận (TSN)

 

5

Fx. Đậu Ng. Hoàng Linh

Đức Mẹ HCG (Xóm Mới)

Nam Hòa (Chí Hòa)

 

6

Giuse Ngô Hoàng Thanh

Tân Thái Sơn (TSN)

Bình Chiểu (Thủ Đức)

 

7

Giuse Ngô Viết Thanh

Bình An Thượng (Bình An)

Mỹ Hòa (Hóc Môn)

Mới T.Lập

8

Đaminh Nguyễn Văn Ngọc

Tân Quy (Hóc Môn)

Mai Khôi (SG-CQ)

 

9

Anrê Trần Minh Thông

Bình Chiểu (Thủ Đức)

Fatima B.Triệu (Thủ Đức)

Phụ giúp MV

10

Phêrô Nguyễn văn Giáo

Nam Hòa (Chí Hòa)

Khiết Tâm (Chí Hòa)

 
 
CHA PHÓ

STT

HỌ TÊN

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

Ghi Chú

1

Saviô Nguyễn Cao Trí

Châu Nam (Hóc Môn)

An Lạc (Chí Hòa)

 

2

Phaolô Võ Phương Tiến

Bình Thuận (TSN)

Tân Thái Sơn (TSN)

 

3

Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Phú Bình (Phú Thọ)

Bình Thuận (TSN)

 

4

Phêrô Nguyễn Ngọc Châu

Bình An (Bình An)

Phú Xuân (Xóm Chiếu)

 

5

Micae Đỗ Minh Khang

Tân Mỹ (Hóc Môn)

Thiên Ân (TSN)

 

6

Giuse Lã Công Thường

Phú Nhuận (Phú Nhuận)

Chính Tòa (SG-CQ)

 
 Trở về
Các bài viết khác: