Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Thơ
(15/08/2015 17:55 PM)
Chia sẻ tin:
ĐỂ LẠI CON TIM MẸ VỀ TRỜI

http://4.bp.blogspot.com/-LF6wsKX1yRA/VcsvtlYwP5I/AAAAAAAAXUk/lgUII4nArR0/s320/Nho%2BMe.jpg

Mây bảy màu Vầng Đông vũ điệu
Thiên Thần đưa Thánh Kiệu lên không
Kìa Bà nào khiêm tốn tinh ròng
Lòng quyến luyến.. buồn trông xuống thế

          Hang Bêlem giáng sinh hoang phế
          Đỉnh Canvê trùng dế khóc than
          Núi thăng thiên mẫu tử đôi đàng
          Nhìn cảnh cũ...bàng hoàng xao xuyến

Thương Tông đồ trung kiêm côi cút
Thương kẻ oan chết rục lao tù
Chiến tranh dài đau khổ thiên thu
Sầu chết ngất hận thù như núi

         Lệ chúng sinh không khô dòng suối
         Sống thì thầm lần Chuỗi cầu kinh
         Gió thở than thế thài nhân tình
         Sám hối ăn năn đấm ngực xin thứ

Thương nhân loại: Sinh-Lão-Bệnh-Tử
Mẹ ngậm ngùi...cô lữ đường trần
Mẹ hóa thân "Sao Biển" tinh lân
"Hằng Cứu Giúp" thuyền nhân bể khổ...

         Chín tầng sương đổ kiệu chơi vơi
         Ngổn ngang trăm mối...nước mắt rơi
         Vẫy tay giã biệt...hồn trống rỗng
         "Để lai con tim Mẹ về trời".

Agnes Đơn Khiêm
(cảm hứng ngày tập huấn Curia Chợ Quán 15/8/2015)

NHỜ MẸ

Mẫu gương ba đức đối thần
Mẹ là nhân chứng tuyệt luân diệu kỳ
Đức tin chẳng chút hồ nghi
Cậy trông, yêu mến trọn bề mà thôi
Theotókos tuyệt vời (1)
Con Đức Chúa Trời ở với Mẹ luôn
Mọn hèn Tỳ Nữ khiêm nhường
Bỗng nên cao trọng nhờ vâng Ý Trời
Âm thầm, lặng lẽ cả đời
Làm nhiều, nói ít, Mẹ cười thứ tha
Nhờ Mẹ đến với Giêsu (2)
Đời con xin phó thác cho Mẹ Hiền
Xin thương hoán cải tội nhân
Để mai theo Mẹ bay lên Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Thánh Mẫu Mông Triệu – 2015

(1) Θεοτόκος – Theotókos: Người mang Thiên Chúa. (2) Per Mariam ad Jesum.
 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI (02/10 21:20:55 PM)
MỘT THẾ KỶ (22/09 16:13:20 PM)
KÍNH MỪNG MẪU NGHI (05/09 19:39:48 PM)
TÌNH MẸ LA VANG (09/08 19:36:18 PM)
TÂM TÌNH THÁNG TÁM (31/07 20:32:26 PM)
NHỮNG HẠT MÂN CÔI (31/07 20:25:48 PM)