Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 THÁNG 10: KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
(22/09/2017 16:22 PM)
Chia sẻ tin:
MẦU NHIỆM 

 
http://conggiao.info/pic/news/2016/10/02/rosary.jpg

Tháng mười dâng Mẹ Mân Côi
Tràng hoa hồng thắm Môi Khôi từng ngày
Nhũng tràng hạt, chuỗi trên tay
Hạt thương hạt sáng, hạt vui hạt mừng
Tay suy miệng gẫm môi thầm
Từng câu từng chữ suy tâm cuộc đời
Ngày sinh của con Chúa Trời
Làm người xuống thế cứu đời lầm than
Trải qua bao cuộc gian nan
Rời xa Cha Mẹ vào làng Thánh Thiêng
Rồi chịu phép rửa trinh nguyên
Đến dự tiệc cưới ở miên Cana
Lại đi rao giảng cho ta
Gọi mời thống hối và rao tin mừng
Tỏ cho dân Chúa biết mình
Trời cao Chúa đã biến hình quang lâm
Trươc ngày của lễ vượt qua
Thành lập bí tích giao hoà cùng Cha
Tới khi Ngài sắp đi xa
Lên đồi cầu nguyện mà đau đớn lòng
Biết mình sắp chịu đánh đòn
Tay chân xiềng xích , trên đầu đội gai
Khổ nhọc nặng cả hai vai
Vác cây Thập Tự gối chai vai sần
Tới giờ chịu chết đã gần
Giang tay Thập Giá , phủ vân đỉnh đồi
Sau ba ngày Chúa về Trời
Thánh Thần hiện xuống đọc lời ban ơn
Xác hồn của Mẹ Chí Tôn
Hưởng nhan Thánh Chúa trên Trời hiển vinh
Giờ này xin Mẹ hiển linh
Đưa con về bến thanh bình Mẹ ơi.

Trần Minh Chính 
Pr. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu - Gx. Sao Mai
 Trở về
Các bài viết khác:
VÒNG ĐỜI MAI CÔI (04/10 20:36:34 PM)
SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI (29/09 03:17:32 AM)