Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 HỘI ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM
(05/08/2017 22:50 PM)
Chia sẻ tin:
Hội đồng Senatus Việt Nam: Phiên họp thường kỳ đầu tháng

“Để bảo vệ sự hợp nhất, duy trì lý tưởng nguyên thủy, bảo tồn nguyên vẹn tinh thần, kỷ luật, thông lệ và phát triển Legio Mariæ, các Hội đồng trung ương và địa phương có bổn phận đảm trách việc quản trị. Bất cứ ở nơi nào, Legio Mariæ mạnh là do Hội đồng quản trị nghiêm chỉnh. Tất cả các Hội đồng phải họp điều hòa và thường xuyên theo luật chung, ít ra mỗi tháng một lần”
(TB 28,280.1).

https://lh3.googleusercontent.com/eqC6kTz4ShAP6E-x8VTJX8U3pfcRYPjaC-W9kX8dcuC2JMbioSrNRwJ5jz4zrC-Caeou8gubKg24zFaW13VqkQOyEnHhSMtO-gxYDTp8q721w7aZ74374sue4OQDsZqpmJ4ourK10x76bDL71HqkXaDie3k9cBLLK0-vNOIMdb3zO5l2o7JJidWknrF24C5Y5lkjRpP464-QTux2qmzL7evSTgdb3OQ8sAb6Ng09BmFGsVix4JsYR--HrDn_9beOR7sj457U5Rn69WNt6GZOq-slN0A49F5ip-hNL8EmvvB5v4NGrsmiSTqU2PEjVbzaEpk_XBX-27Kz8mwXwkQrWFYeYI9uhqyAANn4XSVx3Z_EE8bsFMLHGC9Ldqq1YIQlroC7UbGxS3QUGk7Lb8eoms2wtIcMAcABMjGGniusenhcL7wvitGKDmdc5HQpnU13wFr86X-uBXG34fB4lzbhSbPG2uFOec542XPMxBjhTrn8P_rovfY-ucIt9DwYCHvxEzmpbd1LXQ6GNJhFZoRTh_abulajZNvvvtn_4D_MFA5tQX-55qpcY7CY94WydRuC6hocwrAlVOUi1KhPkk4CAbrnYJ6l27V8hAtbklQc77LEU9gFsy6odxVg3wlF4S4wWe8Z5Ebx9yahWONlzn49CniXO-nBAAmO6IiJ9rnu6NiWOQM=w870-h628-no

WĐBĐM 05.08.2017 – Thể theo tinh thần của Thủ Bản Legio Mariæ, Hội Đồng Senatus Việt Nam đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 310vào sáng ngày thứ Bẩy đầu tháng ngày 5 tháng 8 năm 2017, trong dịp mừng 69 năm Legio Mariæ hiện diện tại Việt Nam (1948 – 12/8 – 2017).

Click xem album hình ảnh

Phiên họp thường kỳ được tổ chức tại Hội trường Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, số 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Hiện diện trong phiên họp có quý cha Linh giám các Hội đồng Regia Xuân Lộc, Comitium Hải Phòng, một Præsidium giáo xứ thị Nghè cùng Ban Quản Trị HĐ.Senatus và gần 100 anh chị Legio Mariæ là ủy viên của các cấp Hội đồng trong hệ thống Legio Mariæ Việt Nam.

https://lh3.googleusercontent.com/-nxDbRp5U0sOyNNG9xKxrsjyp-U7mj3cUDKy8yFgh2rcZdFnGt9PxMcT9KaQtq_ckQCWpa7JyShcUfn2MudrJWEgXdoDT70qCwZ-NY74qcnH7YqVFvSlXHgI4VsYhmjvE_La9DbkNPEBgJ9Qp1sP-EMsqST-MiqmqV6R2I5l_0qHF-EXUvvMdaTB47MiavN-P7ZT8AchttwTQU8WEqQxVojldIz5g4XnXuxgiz_IWphJVheU1UaWSAAuU23Cu4xBbWZZRDFHbV0IbFGg4-E94QOeCt27rPActO-mKpXuNsdBpKsGuBCTfJVs79oGeqcXrEEInv7OAikpTnErxZyH4aafHVfFA5ILmhOKfAlWNqXtbT0UvqTlWN5gKOQhWD2_HsbSAk0Ug6xoLKvjLK-eeGg4gF8j_T8Ckc0XvSaDvA7RTd8hPlTabmi5gvdlCKsC10YbapVqVEYP3TiJtYYIhIWlLja24bTCaGjGr3S9YFnmP3MCihSpdH1X0eHeaf79ZfT9WTB-WBQzzP2toYDI8xEqJ1s6F7g6uPj6loiFxg50PXmmmSccNVQjUK0gBYKav8aF9gvwRQXNQ1dh9_yuZ0hTAafT76XUS6mnVYbVp9ff2ia3ajcU0_DTPgcTpLK7U7sqEZ1f38st8XYHqIRDA3SGMY_5vbqzQNOEd-htGTgGkTI=w870-h628-no
https://lh3.googleusercontent.com/ThBIzpQBH0N2qzIMEplDvsNUuioe-qFhM2zzXH6NXLIIiuDBb_dC7dOXP8iJEmorP-N5flmahYPxNinAbNam4yQ3mAsmhVEaeIrOhquvWSuG5vhZf5q-KObHhPPXVM65Yh_Nx24BbSVnzBqUqEcZYQn_eRD0K8Kq0B0w4MzBhXdBYfqF-_3TSEnl0prz0C6pJGyKJQ93T07gFHQ4pPxEojbwQebA8uPf82At497s2BhuGo5qj93JxAM1XDP5hcTNUib8I1SmTzgjnYj8nWWOuNInjZ8aAb8ZR7h0F4Zcy2YhZHVtccWfMfCywJwacqjuG-dyTzRFz9NBJev7Wg47zW-0j_IAq8iF6WQeuX1WaVcdExd3ORR9W5JcSXtyyuJKc0zQ_MWDEdmVfgfbHCq0oyezsGhTq284eLEIvq1CZeepmzmZjUxM16J6vUsj2MwAHeJEwle-4uzC7GxAQPc1fHpygogjmpUS1N90juOV2AE2npKlsn-iNEGMVxhMVdP737gyxKT85toVBY1dmi32nzKS4OleQzqy25KaM8EwJor_ofsi9Xp0Akopzg17_2qY0-y37Bq7tlO8p7KrY_Az_D5DtsWGzv9-TbgH-q4Un3iDjG6hoHXBt9L553NPuk6xZl__rrxk0Qs_m5KKEyUxR949Ud2geIJYHt0N9lnlE5sQ5-Q=w870-h628-no
https://lh3.googleusercontent.com/72Qg-_jt4Jeixl8bmgNs97Tp2YuQWTBeDxZVS3m-t46W3Pg6m2FzHmxXfeCl7oeS-MmEEMiuGqwtuC84NpcVMq6a1d6AQ7RtLurYzb5HPgQQbBJniHRxRmGS_Rx3gt0J7_IM_hNeIYxfEvmc4Vvqk2Ow-rwy-FAvkQ_mES_3LFY3hd7hDponNrLNRUGv870ya8UmUKCRj4cD21WQNZ1uyZJ460qVYet8tBbck3eu0QZ9qPKMiCp0hdsDKufmReUnvXBCO9oe9a8WNQtX6YbouUT05IF1WpIdjEg3tz2qzestloGcZcz8gosh46JeoRrnlRebmaoo_htapVO41Nc4GEuQ7Wx7rgLof2A00qU1ILo_F37ZD-bYVbXMayzoRZkYVcwZR-i9QxLNwDtZ0qc3JSVGlSKTTvi2NvndDQwzZyEcIl-SSbzGfMpnRixbZfu-kdmXpviDYgtxlBcio9bvkciLG2GKSMWpjjaaXpggvt_1aWoyYyWCR7wkmZcEHeP7H21RFMXoeKab0DulvUc01wnck5O2ESfyPVMQI8Wy8jkJHoPO9d1gtrrHeVNMcH7DmsO3Dplj1U2U8bzwH6nEr8a8b0PK3ipyMWrT1ax3PcxG8oSqX8VFAjPd3Xhbf8ivuOfaeC5HYOF-yrN6RWNH6jZL-NCTalHyxcg653Jmi4tL4kM=w870-h628-no

8g30’ phiên họp bắt đầu khai mạc, sau bản kinh Mân Côi ngắm Năm Sự Sáng, cha Giuse Phạm An Ninh - Linh giám Curia Gia Định II tuyên đọc Thủ Bản chương 40 mục 6 số lề 554: “Legio Mariæ là cánh tay mặt của nhà truyền giáo”.

https://lh3.googleusercontent.com/i67LFP-qtra9rkfRQSzhcEQhdisY3ryoQdknXlNsoJoxfmyIaCTFz_b0AHHDjl-buEFg30AVnygx7s3ANcqnjKsZo9o_SbFmu7UVhTItG5B95CK39c_OcvLpUlSp1AIIloAiaqr1_17LAySOm014lY5TJoNDzJ6bPaB_dDk4s1N0P8R2EKT2GXfBYjFrd9fLBm8dyHivBHM0oavRr6SmCSp0FVK5EaWcFVVle3ux8ZEo2nvPSpPgF2ZA6VEUBy11zdGAqEETnzLlzUIZPXoRHxDxeQfcujl0tASNeIQRx6Fl0zUWIAg3DE1XghYKWFQe9JZCaIhxH-t5P8n7aqiXLWYxYFO5_H1ac3Fss_5XJqZAxL290q1s5WgFAkNR_-7CWwGfH1HIdNycJr3SEZ3zbxYdd09s_rfTBIJQCtmJKHy5Ke6RWCnXah4aTl8M1bQQC5APPk5pcxcT_FKuBCHN7dUphVwczxib87x9lItIcbBemKNNL_3p6FghVe-NF6ceCP4wd6f1kFt1TKFIkfY-nP33S_knXR4OfSVd2jpEICvz562NEnl7e2xa2q4x3tc0zeDg_-M_FyS9TAX2NdmwF9xEZ5AnVJL2hrN78JUR-eeyOgDNZaNLOgpIRgOMSkjzXD_ZkNgc8Z_54eJbRN0sVsjjM-2A01nSQD89cq93jmEBJvw=w870-h628-no

Ngài nói: “… Chúng ta đã và đang ở trong hàng ngũ Legio Mariæ nhiều năm, hoạt động của Legio Mariæ chính là hội viên đem Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a đến cho người khác, nghĩa là Đức Ma-ri-a đang hoạt động. Chúng ta là những giáo dân yêu mến Đức Mẹ và hoạt động tông đồ rất nhiệt tình theo bước chân ngài Phan Đức, vị sáng lập Legio là gương sáng điển hình. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Giáo hội vẫn không ngừng “rao giảng về một Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1,23), và trong chính xã hội hôm nay lệnh truyền của Thầy Chí Thánh Giê-su cần khẩn thiết và cấp bách hơn. Ước gì mỗi hội viên Legio Mariæ luôn là chứng tá sống động của Đức Tin qua việc thăm viếng con chiên lạc, và là những nhà thừa sai nhiệt thành, để cho Nước Chúa được trị đến và Danh Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Phần phúc trình công tác tông đồ:

https://lh3.googleusercontent.com/Pyg0pYh-l9V88v_UQND1Lu0XH_8voYc6YKUn99cwA5uUByRcjogWuEg0NRYXfWFdEBRGXEKJavxqybsoRffD5HD1Tkop-m6tmGl_mqp6-gHhcE018ymRU0B3OOVJQneFf7KFcmVUZzGVX9zArBoB-1fSmNLGsT5EvKRZi9mmR-d1xf3FmEhiFYrxbXPe3iPM3q3Pn3FTvSL7ImCF2Z9d6KaSJpxwHxLV7ms5R-0wrtuy-V1_f7ACnJTYEmDSG7nz65K2yeLnr0wa9d7NX4pd4JSQcxF1ygnOCvW8Qjw5zk_BW_A9LmDVg99y7Yxsbg82smbdtLD9Sai_QVo0KGHdWqtD-_ytPBG1uit3hqPL7CztHjvkJKrBQNcRf98Ul6FHYMNux5nkVFRA_SDXLc6aTPQVqsEpODnlEDiVVFb48ncs4i1InT-Ij1K7K5EWeVl92SW7xcbTjpplDeomQQyZ0Co4WIPCIt4j-IsiiZHoGDki0QSdtv1ZG0b6VSdsiPbea2hvdf02QmSHm2_gGpqkZ3wnama6tNcfs2p8Mt8LlONcCnpORi6DN-usDEu5WPvmIttBv1aMKNLM9zTYNkWznbZp0tNfAy1kP5coojNU219VrAE21uDO3YpMvGsOuLmJbtL7EchdLmgvF55gieH9mW0VjUWypuerceKLXH2qJaXZeoo=w870-h628-no

* Hội đồng Regia Xuân Lộc có 13.991 hội viên hoạt động, trong đó có 3.749 hội viên là nghĩa sĩ, hội viên tán trợ lên tới 21.365 người. Hội đồng thực hiện được 49 loại hình công tác tông đồ, giờ công tác của Senior là 4.150.664/52 tuần. Tỷ lệ hội viên dự họp là 80%. Hội đồng có 6 Comitia, 84 Curiæ Senior, 19 Curiæ Junior, 1.500 Præsidia Senior.

https://lh3.googleusercontent.com/2f9GO-girl-ZXZG1Qrn7Xwhie6wCTUVzdVwHPB4UN61XCuCax-nf9FS3rghoZtwW-DUCU1pIphuYlyfXzlnNAQpwngO8lG0Ns0UIaqcS5-aS1sVMSZtERnsIttz-ERqQU5GmLIuPPkDa_xwvv0av6nyVp0j8lqjG78hdLwxXMd9_8yOSV86k4NF-m5JMMQzfLy0-AjvxIq9pI1YktJjM8bMNEVEQ9oLma1IDmtOGasVPXTA4hE11YTvnN8TWFC5CCEE7lh5a9V2Vlqs87riIsAdF3kvvgmU83T5UozOpeOhXeZVtWiaY6BCfQ9zs_u_Tm9gv-vFki0q6pF17G0bme3K3WXlAWjGorShbcf_OFttB7NEXlBG5IqkKU8KAPuGIZPJeOrSWS7FCjGWYlSKEFPV93ZfbBKI7yHp1UbqZjkq1TxD7swg6Riu3lUWI1lwWnk7q8A1oXszzhBMA6oncU5qrTvnZxR6DSNdfkMxAXxYjG8BfGSOtZ4Fc0Z9BmLUk5iQuIow1CUy-AGHQ26MPDhmZ1GrvoKL8OHZ7uica57p22ptCVsqgjaMedYET1WRT2O-aFUI-SLQm-T-1pnl1e4kaqN4oqlHPAnkDHUn0ssWnCzPSupm7CrRwcyNvxHhWrM9hbwk7Re7SgdoJx-uw9MHAxVgRMDo5rA4-2PAF3Ra0fKU=w870-h628-no


* Hội đồng Comitium hải Phòng có 1.781 hội viên hoạt động, trong đó có 381 hội viên là nghĩa sĩ, hội viên tán trợ lên tới 1.367 người. Hội đồng thực hiện được 42 loại hình công tác tông đồ, giờ công tác của Senior 112.163/48 tuần. Tỷ lệ hội viên dự họp là 76%. Hội đồng có 14 Curiæ Senior, 2 Curiæ Junior, 152 Præsidia Senior.

https://lh3.googleusercontent.com/fqH_Pnw1adpr5NXfAgklisa0aOfawgPPnjcjX23VUEVWov_bmCp4riy1wd8KL55sHOppD9Oqvp8lRXJz6_6ChaI-EWwyohTjUyhtm48UU4ku4MF7Ti778x9drzDCueroBHUpFBMndDxKob80NwmfAVGgWSU22D5ZjHHFBrteiwFVsG-u6hzL6FdYc-3GgkzGdDXBCwqlJZq9JI27iq4tevRfkkTja52kFXhjE253QxAWEXVHpLBuaGs0O-MvkCve5uhovOTNHBmMAe0MCkV5dWemwyiddqGdix-e-2QR0wex9a-DXb9yP9Wc_IAzU2OLTS64jQVyw28duvXDukEANDqmnj6wQNvVsQn4c3dGgxRwBB4olMP00cxstYsmyzMtDTC3gqOk5ICcnDO20Gc9ckclMRz1LFK3gckoT1i5xEU6zeEHa2GFzubI2gKVzUg-YGRUIj20Htfq66XZxByTdHuimzM698q-qgRbjsIVcTom1EiPVQpFyf-ucdlieOFya0tqhafKsTaWMLhUYQw2wOYbL3_lB0cz0jZ0B1U6ns_F0k8AqPyOTWmFT0s2QmYGu4ttorhlAvPkIsX5MUmySQ1fAmHg3J5XcZmpcIySf-6cSMqx-7PWHOe2jExAdcLAVw_v0vZLmKvDQW2ms8iD4io2STZIPCwvEl9NUablu9TFS2o=w870-h628-no

Trong buổi họp hôm nay, cha Linh giám Curia Gia Định II và Ban Quản trị Hội đồng Senatus Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Tân Ban Quản Trị Hội đồng Curiæ Thủ Đức I và Thủ Đức II.

https://lh3.googleusercontent.com/pT1U8QK03PqkInQgFqbALDTDbtW8XGs21PoytK1a_q0XXGf08rk_tL-3gd_WQydKPD-9M2M9o7MFekP_kVPEHyYPPtkR0sfSfeoTPR5UoMY9S3mlthwlaHKYLV4cUMiQ6rHQwgQwfEmkxIyc7X-lQaiTLom_V-1GasgBButR-FO8kVdJwE-pou1qXzjdH3KpEImq8a_vKZhAcPZ0D_LLYdlg2igL2BijqndvtICmeZAh-LOORoXY1bv6vyByZrTDR5oMzYdAcxJ67K6nPYbyVa4tBSAm22uvKMP3OrO5XzNoYtz520gJpYaPWynTfF8nC7niB6mjcLrLeW8aT4gQrBqKtzrVpxxMBxo_4LRdJ-ZBpAbv0vrKTxuQyc9bzla3pAXMTGAt6RAFXaTDrai5OOibEgr8pK9XVfgqNGqOp95E_cxDYj_LZdK1em-nateGhAcxb_W9NsUuENaYR9RZW3Aabf1p2IXt_gL6dhMEC_RHVcWz5W4pOij0ygvg0mutpNmjFV00CL-YkPuoETJmgmUXeiZ_wNUxzzuuXTcOpBqExmD3B0kjbq0FPD52xD3GMdhWYFxD4TvVcBc_ZLM8pzhqyCJTrnHwqIm4gn3pVGN9-APoN9E7EotWiT-iSnmkbVFwcWVS54QEnqtETwiHLbKX8rrsM6aQU45ncTxL7nC_zvY=w870-h628-no

Phiên họp kết thúc sau bản kinh Catena và kinh Bế Mạc. Toàn thể Hội đồng quy tụ trong bữa ăn trưa thân tình đượm chất “hương Sài Thành” vang tiếng cười rộn niềm vui. Mọi người ra về trong hoan lạc với quyết tâm cao cho một hành trình loan báo Ơn Phục Sinh của Đức Ki-tô trong “Năm Mục vụ chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình”.

Senatus VN
 Trở về
Các bài viết khác: