Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh
(22/12/2016 20:56 PM)
Chia sẻ tin:
CHIÊN GIÁNG SINH

Inline image 1

Con chiên cất tiếng be be
Đơn sơ thờ lạy Hài Nhi giáng trần
Con đây là một con chiên
Nên con không thể lặng im, không lời
Lạy Giêsu, Đấng Ngôi Lời
Con xin xưng tụng suốt đời phàm nhân
Dù lời con quá mọn hèn
Nhưng con không thể không tôn vinh Ngài
Lạy Giêsu, Chúa Ngôi Hai
Giáng Sinh cảm tạ tuyệt vời Hồng Ân
Con đây là một con chiên
Ốm o, hôi thối, dám xin theo Ngài
Lời hèn, ý thiển mà thôi
Thành tâm tán tụng Chúa Trời vinh danh.

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2016


BÊN THỀM GIÁNG SINH

Vui lên, Chúa sắp đến rồi
Khoảng Vọng bồi hồi chờ Đấng chí công
Nghe như trên cõi không trung
Thiên thần hợp xướng âm vang đất trời
Vinh danh Con Chúa làm người
An thái cõi đời công lý thẳng ngay
Những ai chịu cảnh đọa đày
Vững tâm, Chúa sẽ đến ngay, cứu liền
Giêsu mặc lấy xác phàm
Để chia sẻ cảnh lầm than kiếp người
Một trời ánh sáng chiếu soi
Phá tan tăm tối, sáng đời tự do
Giêsu, marana tha!
Xin Ngài mau đến, cứu nguy nhân loài
Con Thiên Chúa đến gần rồi
Hồn con xin đón Vua Trời giáng sinh.

TRẦM THIÊN THU
 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC GIÁNG SINH (24/12 19:42:58 PM)
CÁI NÔI CỦA CHÚA (22/12 19:57:24 PM)
TÂM SỰ VỀ NOEL (22/12 19:24:50 PM)
TUÂN PHỤC (14/12 19:14:42 PM)
Các Thiên Thần là ai? (14/12 03:01:26 AM)