Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Chương trình học Thủ bản
(03/04/2011 14:04 PM)
Chia sẻ tin:
KINH NGUYỆN KHÔNG THAY ĐỔI
 
            Thời đại ngày nay, nói đến nên Thánh dường như là việc quá ư xa vời, nhưng với Legio đó lại là bổn phận bắt buộc “ legio đòi hỏi phục vụ triệt để nghĩa là không có giới hạn nào cả. Điều này không phải chỉ là một lời khuyên để nên hoàn hảo mà chính là một điều khẩn thiết, vì nếu không nhắm đến chỗ hoàn hảo thì không ai có thể gia nhập Legio lâu dài được” TB câu 12 chg 4 ). Một khi đã coi nên Thánh là việc bắt buộc thì tất nhiên cũng phải có cho mình đường lối thực hành khả thi, vậy đường lối ấy thế nào ? “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết  quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp. Hội viên Legio chỉ xứng với danh xưng  khi họbiết tuân phục quy chế” ( TB c 142 chg 11). Xưa nay người ta vẫn nghĩ , để nên Thánh thì cần phải lập nhiều công trạng như làm việc truyền  giáo, mở mang Nước Chúa, cứu các linh hồn v.v.. Nhưng nay Thủ Bản lại nói chỉ cần trung thành từng nét với phương pháp, điều ấy không khỏi khiến nhiều người  trong chúng ta nghi ngờ và từ chỗ nghi ngờ đó nên họ đã ngang nhiên vi phạm nguyên tắc Legio một  cách vô tội vạ…Ở đây đã và đang có hiện tượng đọc Kinh Thánh trong các buổi hội. Có đội thì đọc trước kinh khai mạc, có đội đọc sau kinh bế mạc, có đội lại đọc thay cho Thủ Bản. Việc đọc Kinh Thánh trong  phiên họp, nếu nhớ không lầm thì chính Senatus Saigon đã có nhắc nhở bằng văn bản  giải thích từ lâu và trong nhiệm kỳ Curia của các khóa trước cũng đã nêu lên  vài lần nhưng có nhiều đơn vị hiện nay vẫn cứ đọc.. Cách đây ít lâu trong một phiên họp của HĐ Curia, có ủy viên đã xin phép và đọc cả một …văn bản dài nêu lên những lý do của việc đọc Kinh Thánh. Nội dung văn bản đó trích dẫn Lời Chúa  từ trong Tân Ước lẫn Cựu ước, Thánh Vịnh cho đến các Tông huấn của Tòa Thánh để biện minh cho việc làm của mình và  rồi cuối cùng nhấn mạnh = đọc Lời Chúa có gìsaitrái, tại sao lại cấm ? Hình như lần đó chẳng biết vì thời gian không cho phép hay  lý do nào khác mà không thấy có khuyến nghị nào từ phía BQT và  từ đó chẳng những Presidium này  vẫn  tiếp tục mà còn kéo theo mấy presidia khác nữa.
 
            Quả đúng Kinh Thánh là Lời Chúa, là Lời Hằng Sống chúng ta cần phải đọc, phải suy gẫm hàng ngày nhưng trong các phiên hội của Legio thì không được phép bởi vì nó đã vi phạm nguyên tắc = Kinh Nguyện không thay đổi  “ Phải coi các Kinh Nguyện của Legio như cố định. Các lời cầu các Thánh cũng thế, không nên thêm bớt, dù thêm một vị Thánh của nước mình, địa phương hoặc của riêng mình, kể cả các sửa chữa hoặc thêm bớt đang  tranh luận” TB câu 258 chg 23 ). Không được thêm bớt kinh hay dù chỉ là một lời cầu một vị Thánh nào đó, điều này theo như Thủ Bản nói…đó không phải là sai lạc trầm trọng, dù vậy nó cũng chứa đựng một mầm mống chia rẽ trong hệ thống và làm suy yếu Legio” ( TB câu 258 chg 23 ) Cũng giống như hạt giống đã được gieo vào lòng đất, tuy rất ư nhỏ bé và không  hề nhìn thấy nhưng khi có đủ nhân duyên, điều kiện ( độ ẩm, ánh sáng…) những hạt giống đó sẽ nứt mộng nảy mầm và sinh hoa kết trái.  Sự việc thêm hay bớt một kinh, một lời cầu xem ra không có vẻ gì là sai trái, nhưng đó là  mầm mống của sự chia rẽ, mầm mống ấy chính là ý riêng mình. Legio đề ra nguyên tắc “ Kinh Nguyện không thay đổi”  cũng như  các nguyên tắc khác gồm chung trong một hệ thống gọi là “ Hệ Thống Cố Định” mục đích  quan trọng là để cho chúng ta bỏ đi  ý riêng mình. Do bởi lẽ đó mà ta thấy Legio  nghiêm khắc kết án những ai muốn thay đổi quy luật  “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu  cũng không tránh khỏi những biến đổi khác. Và không bao lâu tổ chức Legio chỉ  là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy, Legio sẽ không ngần ngại khai trừ dù họ  có thể hiện được những công tác có giá trị đến đâu “ (TB câu 241 Chg 20 ). Cấm ngặt không được thay đổi quy luật cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đó phải chăng là Legio quá khắt khe ? Xin thưa hoàn toàn không, nếu ta nhớ lại mục đích của  hội viên chúng ta là để nên Thánh mà muốn nên Thánh thì phải bỏ đi ý riêng mình. Không bỏ đi ý riêng thì chẳng những  không nên được Thánh mà còn …lao mình thẳng xuống Hỏa Ngục  Thánh Alphongse de Liougori  nói “ Không sự gì cũng không ai có thể làm ta xa cách Thiên Chúa, dù cả loài người hay dù cả các quỷ trong hỏa ngục hợp lại , không một sự gì có thể, chỉ trừ ý riêng thôi. Theo lời Thánh Benado nói giả sử trong loài người khỏi được cái tai vạ này = không còn ai theo ý riêng tất sẽ không còn hỏa ngục. Nó là kẻ thù phá tiệt mọi nhân đức” ( Kẻ nữ tu Thánh Thiện ) Không có ai hoặc đấng nào bắt ta phải xuống hỏa ngục ngoài ra là ý riêng mình, chính nó lôi kéo ta xuống cái chốn vô cùng kinh khiếp  đó.  Được ở trong Đạo Thánh Chúa là một hồng ân lớn lao, thế nhưng cũng chẳng ích lợi gì  nếu ta không bỏ  đi  ý riêng mình.  Chẳng những  ở trong Đạo Thánh lại còn  được vinh dự đứng trong hàng ngũ chiến sĩ của Mẹ, lẽ nào  chúng ta lại cứ giữ ý riêng mình để đến nỗi phải đành mất đi hạnh phúc bất diệt đời đời ? Vi phạm nguyên tắc không thay đổi bằng cách đọc Kinh Thánh trong buổi hội, đây chính là làm theo ý riêng mình. Tuy nhiên nói như thế  có thể vẫn chưa có sự thuyết phục bởi lẽ người ta có thể đưa ra lập luận = Kinh Thánh là lời Chúa, không thể lấy đó ngang hàng với mọi thứ kinh kệ thường đọc.  Vả lại cũng phải  đổi mới, ngay cả đến giáo hội cũng còn canh tân huống chi  Legio cũng chỉ là một hội đoàn như bao hội khác ? Lại một lần nữa xin thưa rằng bất cứ Kinh nào cũng là Lời Chúa, phát xuất bởi Chúa mà ra. Trong suốt Bản kinh Tessera  bao gồm kinh Mân Côi, hết thảy không có kinh nào không  là lời Chúa. Mặt khác cần nên nhớ giáo hội dù có canh tân mặt này mặt kia cho phù hợp với thời đại  nhưng cũng không thể không hướng tới mục đích là để nên Thánh. Bằng như không nhắm tới cái đích này thì giáo hội cũng chỉ giống như các tổ chức xã hội khác không còn là Hội Thánh của Đức Kito nữa ? Nên Thánh là mục đích  mà người Legio chúng ta  phải nhắm tới và quả đúng như Thủ bản đã nói những ai không nhắm tới cái đích này thì không thể ở lâu dài trong legio, nghĩa là không chạy hết quãng đường của mình được. ( 2Tm 4, 7).
 
Trà  Cổ - Mùa Chay  2011
Phùng  văn  Hóa
 Trở về
Các bài viết khác:
KHUYẾN DỤ VỀ CÔNG TÁC (05/11 21:10:18 PM)
HÒA HỢP LÀ PHƯƠNG CHÂM (28/10 22:50:53 PM)