Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Thơ
(13/09/2013 09:53 AM)
Chia sẻ tin:

MẸ SẦU BI

 


Con quỳ trước ngai tòa chiêm ngắm Mẹ,
Thấy vô vàn nỗi thống khổ truân chuyên,
Luôn vò xé trong trái tim Mẹ  hiền,
Suốt hành trình Mẹ Đồng Công Cứu  Thế.
 
Ngay từ ngày Con Chúa Trời nhập thể,
Si-mê-on ẵm kính nói tiên tri,
Con trẻ này bị  người thế khinh khi,
Như dao sắc đâm thâu lòng Đức Mẹ. (1)
 
Và tiếp liền ngày Chúa Con giáng thế,
Bị hung thần sát thủ Hê-rô-đê,
Lên án tử cùng biết bao hài nhi,
Mẹ phải bồng Con trốn sang Ai-cập. (2)
 
Con mười hai tuổi, Mẹ  lại hấp tấp,
Đi tìm Con bị lạc giữa Đền Thờ,
Suốt ba ngày đêm thao thức, thẫn thờ,
Ruột quặn thắt như  dao đâm, gươm xả. (3)
 
Rồi một ngày, Con ba lần quỵ ngã,
Vác thập tự như  một kẻ tội đồ,
Lên Can-vê với nhục nhã vô bờ,
Chịu đóng đinh cùng hai người tội lỗi. (4)
 
Trên thập giá, Con trong cơn hấp hối,
Trối bảy lời làm Mẹ  đứt ruột gan,
Hai dòng lệ như dòng suối chứa chan,
Bao đau đớn tủi hờn và tan nát. (5)
 
Mẹ đau đớn ôm Con khi hạ xác, 
Đắng cay lòng áp mặt xuống đầu Con,
Máu Con đầy mặt Mẹ đỏ như son,
Và mặt Con chan hòa nước mắt Mẹ. (6)
 
Liệm xác Con, Mẹ càng tuôn suối lệ,
Chẳng khác nào Mẹ đã chết cùng Con,
Cùng được chôn trong mộ đá vô  hồn,
Để cứu chuộc loài người đầy tội lỗi. (7)
 
Ôi! Lạy Mẹ! Trong tâm tình sám hối,
Được “Ngắm Bảy Sự  Đau Đớn Đức Bà”,
Con mở lòng và cảm nghiệm sâu xa,
Để thấu hiểu “Mẹ Sầu Bi” là thế.
 
Chính nhờ  Mẹ, với Mẹ, và trong Mẹ,
Con xin vâng theo bước Đức Giê-su,
Vác thập giá mình như Chúa năm xưa,
Lên Núi Sọ đón hồng ân Cứu Rỗi.
 
Ôi! Lạy Chúa! Vì loài người tội lỗi,
Chúa chịu treo trên thập giá oan khiên,
Chúa muốn cho Thánh Mẫu đứng kề bên,
Được cùng Người Con thông phần đau khổ.
 
Rồi từ đó khai sinh Hội Thánh Chúa,
Từ nơi cung lòng Đức Mẹ Sầu Bi,
Đã trở nên xứng đáng một hiền thê,
Của Đức Ki-tô Hôn Phu khả kính.
 
Ôi! Lạy Chúa! Trong vinh quang tột đỉnh,
Xin cho Hội Thánh noi gương Mẹ hiền,
Cùng hợp hoan trong ân sủng vô biên
Để mai ngày được phục sinh vinh hiển!
 
JM. Lam Thy ĐVD.
------------------------------
Chú  thích: (1) Lc 2, 33-35 ; (2) Mt 2, 43-45 ; (3) Lc 2, 41-46 ; (4) Ga 19, 16-18 ;
(5) Ga 19, 25-27 ; (6) "Thưa Bà, đây là con của Bà" – Ga 19, 38-40 ; (7) Mt 27, 57-61.
 Trở về
Các bài viết khác:
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI (02/10 21:20:55 PM)
MỘT THẾ KỶ (22/09 16:13:20 PM)
KÍNH MỪNG MẪU NGHI (05/09 19:39:48 PM)
TÌNH MẸ LA VANG (09/08 19:36:18 PM)
TÂM TÌNH THÁNG TÁM (31/07 20:32:26 PM)
NHỮNG HẠT MÂN CÔI (31/07 20:25:48 PM)