Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 HỘI ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM
(24/03/2017 20:48 PM)
Chia sẻ tin:
ALLOCUTIO THÁNG 3/2017

MÓN QUÀ KHIÊM NHƯỜNG

https://i.ytimg.com/vi/8Fwi2e0iLu8/hqdefault.jpg

ALLOCUTIO THÁNG 03/2014

https://i.ytimg.com/vi/8Fwi2e0iLu8/hqdefault.jpg
- See more at: http://www.daobinhducme.net/view.aspx?idx=7cc9161d-b925-49f3-abbb-b148bc0b3757&ag=tgpsenatus#sthash.ZymNzNBF.H8ff6lRD.dpuf
Anh chị Legio Mariæ thân mến,

Trong chương 30 của Thủ Bản Legio Mariæ, nói về trách nhiệm đầu tiên được nêu lên là Lễ Hội Acies hàng năm. Thủ Bản viết: “Vì sùng kính Đức Mẹ Ma-ri-a là điều quan trọng trong Legio Mariæ, mỗi năm vào ngày 25 tháng 3, hay một ngày nào gần đó, các hội viên sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ, trong một ngày đại hội là Acies, với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận” (TB 30,288). Do đó, đối với tôi, đại hội Acies hàng năm dường như là thời gian tốt để nhìn lại và canh tân mối tương quan của chúng ta với Đức Mẹ Ma-ri-a và là dịp để suy nghĩ về một vài khía cạnh mà đại hội mong muốn hiến dâng lên Đức Mẹ, bởi vì đại hội không thể xem xét tất cả các khía cạnh mà đại hội có ý hiến dâng thật sự lên Mẹ cho mỗi hội viên trong một bài huấn từ tương đối ngắn gọn.

https://lh3.googleusercontent.com/-aBOGKWVxZTJw-XaCErYGkrO18ZupHrsxMq51AaAWEavhEPDXZ_AjU4kSm3Bx8wd4wUaafAeBE7w9ygpSsTz24SL46ezvAT2UKCkNR6QlP1zr8RhcH5ORmsCr8Z3lHuwDe7sc0a5mO7zfw4DCaJPEfQKb5t181T2k2v-r79VBCKZMLQvBt38rU3cgpuC9zMFY471juX_4bwDlFIjk6Ey3vwKZStA4yTYrqdiOpblpssvSQkRMqrIWmX3ssX9Ap3Tx4UrVHXUOkIcjZGk_Ckhu1DaPIztJP2NClPvVWMGwDwVPiidVqxJFxpoAKhF6erDXJCzF1E_F5nNiJqx_d0aU4bJ_WsbYS4epj_F_2oc66vbbSe6n6qW5fcQAfhC9-Ls5aVfeZwtO6AZ5n28tZuY5EEGKyhKvG1081ju460XCI__iLiz45VOtHDGXDkAV5m_3D4gVBVDpeXtVLQItw9zluwOpEeJLestsvZ_8bZ8iv6PwMsb2F1zG53OezCxIE1W8zwpI9DAaanwOMwI_JC-zFCtSmooyd1oytf5Aa84h2NCYH3UBterMBoNaIx3UYEpFqoui0Dl233yeo-u9JFhfYzanvGS5UVotBTX231rTrVdE5P4DOEyjQ=w953-h635-no

Ở nơi chương 3 của Thủ Bản, Tinh thần của Hội Legio Mariæ, thường được chú ý là chương ngắn nhất trong toàn bộ Thủ Bản, nhưng câu mở đầu của chương tổng hợp toàn bộ tinh thần của linh đạo Legio Mariæ cách tuyệt đẹp và đơn thành. Tất cả chúng ta biết rất rõ: “Tinh thần Legio Mariæ là chính tinh thần của Đức Mẹ Ma-ri-a”. Do vậy, câu tiếp theo là: “Cách đặc biệt, hội viên Legio Mariæ khao khát đạt được lòng khiêm nhường sâu thẳm của Đức Mẹ Ma-ri-a” (TB 3,6). Chúng ta hãy nghĩ lòng khiêm nhường như một trong các yếu tố căn bản của mọi hình thức thánh hiến lên Đức Mẹ Ma-ri-a.

Chúng ta hãy bắt đầu với sự mô tả của thánh Phao-lô về bản tính của khiêm nhường. “Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7). Mọi thứ chúng ta là và chúng ta có đều là ân sủng tuyệt đối. Chúng ta không tự hữu; chúng ta bước vào hiện hữu nhờ được Thiên Chúa yêu thương và tiếp tục hiện hữu nhờ sự quan phòng sáng tạo của Người. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na đã nói lên điều này: “Thiên Chúa thì hiện hữu, con thì hư vô”. Tất nhiên, không ai có được cái nhìn sâu sắc vào chân lý căn bản này hơn Đức Mẹ Ma-ri-a: Mẹ là người hiểu trọn vẹn khoảng cách vô hạn giữa sự hiện hữu tuyệt đối của Thiên Chúa và sự hoàn toàn không là gì trong hiện hữu thụ tạo nơi Mẹ.

Rõ ràng, Đức Mẹ Ma-ri-a không lúc nào quên mọi thứ Mẹ là và Mẹ có đều hoàn toàn là do hồng ân của Thiên Chúa. Vì vậy, đời sống cầu nguyện của Mẹ là một trong những lời tạ ơn, ca ngợi cốt yếu lòng thương xót và quảng đại vô ngần của Thiên Chúa. Do đó, Mẹ hát rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa; thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời, khen ngợi tôi diễm phúc’ (Lc 1,46-48 – TB 22,255). Khiêm nhường là nhận ra nguồn gốc tuyệt đối của tất cả điều tốt lành và ân sủng được đổ đầy trong chúng ta; là dâng lời tạ ơn và ca ngợi lên nơi thích hợp. Khiêm nhường không thu hút sự chú ý về chính nó như là nguồn mạch của bất kỳ thành công mang tính tông đồ nào hoặc sự thánh thiện. Không ngạc nhiên khi Lời ca Magnificat của Đức Mẹ Ma-ri-a là lời cầu nguyện tuyệt vời bao bọc tất cả hội viên Legio Mariæ, mang tính sống động và bổ trợ cho nhau trong ý nghĩ và con tim. Magnificat là thuốc giải độc tuyệt vời cho tất cả những hình thức kiêu ngạo, đặc biệt những dạng thức xảo quyệt hơn mà chúng có thể phá hủy linh đạo Legio Mariæ.

Tôi sẽ giới thiệu một phần tinh thần mùa Chay của chúng ta mà tinh thần này được ghi trong toàn bộ phần số 2 của chương 6: ‘Noi gương khiêm nhường của Đức Ma-ri-a là gốc và là dụng cụ hoạt động của Legio Mariæ’ (x. TB 6,38) Tôi không thể bao quát hoặc thậm chí tổng kết tất cả bài giảng rộng lớn của tinh thần này, nhưng tôi sẽ gửi cho quý anh chị Legio Mariæ một đoạn trích dẫn nói với chúng ta một giao ước vĩ đại về linh đạo Legio Mariæ: “Đức Ma-ri-a khiêm nhường bởi Mẹ nhận thức rõ mình phải được cứu chuộc như tất cả con cháu nhân loại. Mẹ biết tất cả các đức tính sáng chói của Mẹ là do công phúc của Chúa Con. Trí Mẹ vẫn nhớ như thế một cách rõ rệt. Trí càng sáng suốt, Mẹ càng hiểu rõ mình đã nhận của Chúa nhiều hơn mọi người. Vì vậy, thái độ khiêm nhường của Mẹ vừa tự nhiên, vừa dịu dàng dễ yêu và không bao giờ thay đổi.
 
Bởi vậy, học theo Mẹ, hội viên Legio Mariæ sẽ biết rằng căn tính của đức khiêm nhường thật sự là nhận ra và chân thành thừa nhận về con người của mình trước Thiên Chúa; hiểu rằng tự bản thân, ta không có gì. Mọi thứ là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa cho linh hồn: chỉ mình Người ban ân sủng nên Người có quyền tăng, giảm hoặc chấm dứt” (TB 6,40-41).

Tất nhiên, không ai có thể là nhân chứng gần gũi về lòng khiêm nhường không giới hạn của Thiên Chúa hơn Đức Mẹ Ma-ri-a. Mẹ đã kinh nghiệm ơn riêng vĩ đại của Thiên Chúa xuyên qua biến cố Truyền Tin cao quý, biến cố làm thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại. Mẹ làm chứng hàng ngày Thiên Chúa ban chính Người cho sự dìu dắt của Mẹ như thế nào trong suốt nhiều năm sống đời ẩn dật tại Na-da-rét. Mẹ không thể nào quên hình ảnh đáng kinh ngạc của Thiên Chúa khi Người rửa chân các môn đệ; Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, ở dưới chân các thụ tạo của mình trong sự phục vụ khiêm nhường.

Cuối cùng là lòng khiêm nhường không thể tưởng tượng của Thiên Chúa trên đồi Can-vê. Những kinh nghiệm này của Đức Mẹ Ma-ri-a làm linh hồn Mẹ đắm sâu trong khiêm nhường. Khi Chúa Giê-su nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Không ai biết nhiều hơn Đức Mẹ và đây là điều Mẹ dạy trong kế hoạch của Mẹ cho Hội Legio Mariæ. Do đó, Thủ Bản nói rõ: “Cách đặc biệt, hội viên Legio Mariæ khao khát đạt được lòng khiêm nhường sâu thẳm của Đức Mẹ Ma-ri-a” (TB 3,6).

Vì thế, có một sự khôn ngoan vô bờ của Tin Mừng ở đằng sau những xác quyết chân thành của Hội Legio Mariæ: “không có khiêm nhường, không có sự thánh thiện” “không có khiêm nhường, không có hoạt động Legio hiệu quả” (TB 6,42). Chúng ta đến với mỗi người trong tinh thần của Đức Mẹ Ma-ri-a và điều đó có nghĩa là tôn trọng và khiêm nhường vô cùng. Một loại phức cảm tự tôn là hoàn toàn xa lạ với mọi thứ Hội Legio Mariæ. Do vậy, nếu đôi lúc có căng thẳng xảy đến đang khi thực hiện Præsidium thì bước đầu tiên hướng đến sự giải quyết các khó khăn là phải nhìn lại và canh tân sự thánh hiến của chúng ta lên Đức Mẹ Ma-ri-a, đặc biệt là lên lòng khiêm nhường của Mẹ.

Sau cùng, tôi xin nhắn gửi quý anh chị Legio Mariæ qua lời của thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, một trong các thánh khiêm nhường nhất, đã viết: “Khiêm nhường thật sự làm cho không còn khiêm nhường giả tạo, và chắc chắn không luôn miệng nói những từ khiêm nhường” Amen.

Fr. Bede McGregore O.P.
Linh Giám HĐ/Concilium - Legio
Mariæ
Học Viện Đa-minh chuyển ng 

Fr. Bede McGregore O.P.
Linh Giám HĐ/Concilium - Legio
Mariæ
Học Viện Đa-minh chuyển ng
- See more at: http://www.daobinhducme.net/view.aspx?idx=7cc9161d-b925-49f3-abbb-b148bc0b3757&ag=tgpsenatus#sthash.ZymNzNBF.98lNx7lY.dpuf
 Trở về
Các bài viết khác: