Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Thơ
(02/10/2017 21:20 PM)
Chia sẻ tin:
NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI

https://lh3.googleusercontent.com/qHNY57e0vFo6gaLNEcOqFE01Pu5Mur4kJ5hSjHlIz_LCmohP9r3W1S0unTknwU4kvmozu2JFrRJ47yk9VWqUfcP70u4riiOIqtpPF9nCsKdaBlvSsfXOtp36chX3yMNAMzb01cAOnonSw_t1z-GkeTFFyODiPJaGfa-tt4q2c4L-zlugym3woWBZdRdAIXMuRoSrZgcJ1HMWGu-N-oGQntB4RGJZzr-yRIceglzD4ocK6i4_Y1HnVEFP-5SQDQAquqCSRlf7zsVcWjwB2fYbRtKBiR2s67hbtZhYw_jhAvsoJt8OP-wVcxkBU3USx3iX7nriKKTyRYWtv17ZKXZk31-6p0B9Vr3xoVuiNTdrxhY7pShUI91b3z_g6cK4ZPXrhvQAIff1YelybzW0snFbu_bF_b90h6-ly8ccE6glo0Q3HP9gkc9dmRQOENWpz3Bo--d8zHabBhu9xYaWqAcaLoV_gbYz4cuZWwQnZJU2pEgHDT7JMsQ-3ob8iBiscrhTqoDQqOJmX-UhdiRDVRUQNOnYMZ33kdiez9Nx6OmABO5R64ZOl68fEriUtWW8--XLxyjU0ifJErf6bvpScqlaRV8Q-IUkUcl3E939m2L23Kw=w390-h628-no

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn
Xin cho con biết dấn thân, quên mình
Kính mừng Đức Mẹ nhân lành
Xin cho con biết hy sinh chuyên cần
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân
Xin cho con biết thành tâm yêu người
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Xin cho con biết sống đời xin vâng
Kính mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng
Xin cho con biết xót thương trọn niềm
Kính mừng Đức Mẹ dịu hiền
Giúp con hoàn thiện dẫu buồn hay vui
Kính mừng Đức Mẹ đẹp tươi
Xin thương dìu dắt đường đời trần ai
Kính mừng Đức Mẹ Sao Mai
Xin thương hướng dẫn đường ngay, lối lành
Kính mừng Đức Mẹ đồng trinh
Xin cho con biết tín thành, kiên trung
Kính mừng Đức Mẹ xót thương
Xin cho con biết khiêm nhường luôn luôn
Kính mừng Đức Mẹ ban ơn
Xin cho con biết thành tâm nguyện cầu
Kính mừng Mẹ Chúa tối cao
Xin cho con biết sống theo Ý Ngài.

-------------**********--------------

CẦU MẸ

[thi hóa Kinh Cầu Đức Bà]
 

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời
Đồng trinh trên hết những người đồng trinh
Mẹ Con Thiên Chúa uy linh
Mẹ thông ơn Chúa hằng sinh, vĩnh hằng
Mẹ luôn thanh tịnh hết lòng
Mẹ luôn tuyền vẹn mọi đàng vân vi
Mẹ không vướng chút bợn nhơ
Đáng yêu đáng mến, nhân từ, đẹp xinh
Mẹ mầu nhiệm, chỉ đàng lành
Mẹ sinh Cứu Chúa tạo thành càn khôn
Mẹ là Đức Nữ khôn ngoan
Đáng kính chuộng, đáng ngợi khen muôn đời
Nữ Trinh có phép có tài
Khoan nhân, trung tín, thẳng ngay, thật thà
Là gương nhân đức diệu kỳ
Là chính ngai tòa của Ðấng khôn ngoan
Làm cho nhân thế hân hoan
Bình an phần xác, bình an phần hồn
Mẹ là Ðấng đáng kính tôn
Trọng thiêng, sốt mến, luôn luôn lạ lùng
Mầu nhiệm một đóa hoa hường
Như đài Ða-vít, cao sang tháp ngà
Như đền vàng, tựa hòm bia
Như sao mai sáng, cửa vô Thiên đàng
Ðức Bà cứu kẻ khốn cùng
Cầu bầu cứu chữa ai vương lỗi lầm
Mẹ yên ủi kẻ ưu phiền
Hộ phù giáo hữu một niềm thành tâm
Nữ vương các thánh thiên thần
Tổ tông, ngôn sứ, dấn thân, quên mình
Nữ vương các thánh đồng trinh
Hiển tu, tử đạo, công minh tông đồ
Tội Nguyên Tổ được thoát qua
Cả hồn và xác được đưa về Trời
Nữ vương rất thánh Mân côi
Nữ vương các thánh trên trời quang vinh
Nữ vương ban sự an bình
Nữ vương của các gia đình tín nhân. 

TRẦM THIÊN THU

Tháng Mười – 2017
 Trở về
Các bài viết khác:
MỘT THẾ KỶ (22/09 16:13:20 PM)
KÍNH MỪNG MẪU NGHI (05/09 19:39:48 PM)
TÌNH MẸ LA VANG (09/08 19:36:18 PM)
TÂM TÌNH THÁNG TÁM (31/07 20:32:26 PM)
NHỮNG HẠT MÂN CÔI (31/07 20:25:48 PM)
TRĂM NĂM FÁTIMA (11/05 20:23:33 PM)