Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
(27/06/2017 08:03 AM)
Chia sẻ tin:
CHÚA GIÊSU là Nhân Vật Lịch Sử Có Thật

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6f/66/a4/6f66a4d0676b7ee8bac41a3c3fa43aaa--jesus-pics-jesus-pictures.jpg


TẠ ƠN CHÚA! DEO GRATIAS! SỰ THẬT MÃI LÀ SỰ THẬT.

Kinh Thánh đã xác định:

1. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20:3).

2. “Ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác” (Xh 34:14).

3. “Đức Chúa là Thiên Chúa và ngoài Người ra không có thần nào khác nữa” (Đnl 4:35).

4. “Chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa” (Đnl 4:39).

5. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Đnl 5:7).

6. “Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành, không ai cứu khỏi tay Ta được” (Đnl 32:39).

7. “Chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa” (Gđt 8:20).

8. “Vì Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công” (Kn 12:13).

9. “Trước Ta, chẳng có thần nào khác được hình thành, và sau Ta cũng vậy” (Is 43:10).

10. “Hỏi có thần nào khác, hỏi có núi đá nào khác, ngoại trừ Ta? Ta biết chắc là không” (Is 44:8).

11. “Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác” (Is 45:5-6).

12. “Hãy nhớ lại những chuyện thuở ban đầu, những chuyện thời xa xưa, nhớ rằng Ta là Thần, không có thần nào khác, Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta” (Is 46:9).

13. “Lạy Chúa là Thiên Chúa của Đa-ni-en, Ngài là Đấng Cao Cả. Ngoài Ngài ra, chẳng có thần nào khác!” (Đn 14:41).

14. “Ngoài Ta ra, ngươi không được biết thần nào khác, chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ Ta” (Hs 13:4).

CHÚA GIÊSU là Nhân Vật Lịch Sử Có Thật, không thể chối cãi!

Mời xem video CHÚA GIÊSU là Nhân Vật Lịch Sử Có Thật
 

Nguồn: Trầm Thiên Thu
 Trở về
Các bài viết khác:
THÁNH THỂ và GIA ĐÌNH (07/07 04:01:06 AM)