Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Sống đạo: Những File hữu ích
(31/10/2015 18:51 PM)
Chia sẻ tin:

“Thiên Phụ Lao Động Không Ngừng.” [1]


Quý Độc Giả kính mến,

Quyền được có công ăn việc làm, hay nói vắn gọn là quyền được lao động, luôn được mọi người quan tâm và tranh đấu[2].  Lao động, dầu là trí óc hay tay chân, chẳng những là phương tiện cần thiết giúp con người có cơm ăn áo mặc và các tiện nghi cuộc sống, mà còn là cơ may cho họ được cùng góp công sức xây dựng thế giới này thành một nơi cư trú thân thiện, đầy ắp tình người.

Ngay từ buổi đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã muốn con người tham gia vào việc lao động của Người khi ủy thác cho họ công trình khai thác và bảo vệ trái đất này
[3] . Rõ ràng không phải Thiên Chúa cần con người cộng tác, bởi lẽ ngay việc sáng tạo muôn loài từ hư vô đối với Người còn là điều quá dễ dàng.  Đúng hơn, vì lao động là một thuộc tính quan trọng của nhân vị—chỉ con người mới biết lao động—và là một thành tố trong trọn gói ơn gọi làm người.  Lao động chẳng những làm cho con người trở nên nhân bản hơn mà còn giúp nhận diện được con người quả thực đã đuợc sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa [4] .
Dưới ảnh hưởng ác tà của tội lỗi, con người càng lúc càng sa vào gông ách của một thứ lao động khổ sai nô dịch, vốn chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất, nhưng lại đánh mất phẩm giá cao quý của mình
[5] .
Trong khi khuyến khích mọi người phải làm việc để có của nuôi thân
[6] , Thánh Kinh đồng thời cũng nhắn nhủ: “Con người sống không nguyên nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán dạy” [2].

Ban Biên Tập

---------------------------------


[1] Ga 5:17.
[2] Xc GHXHCG, số 155.
[3] Xc St 2:15.
[4] Xc St 1:27.
[5] Xc St 25:29-34.
[6] Xc 2 Tx 3:10.
 Trở về
Các bài viết khác: