Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 HỘI ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM
(27/06/2017 07:47 AM)
Chia sẻ tin:
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ LEGIO MARIÆ VIỆT NAM 2017
 
Đại hội Giới trẻ Legio Mariæ toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Tòa Giám Mục giáo phận Phát Diệm vào hai ngày 26 và 27/06/2017. Số đại biểu của các Hội đồng Comitia là 180. Ngày 26/06, lúc 7g00sáng, Đại hội được khai mạc thật trang nghiêm với sự hiện diện của:

Đức Giám mục giáo phận Phát Diệm - Giuse Nguyễn Năng,
Cha Linh Giám Hội đồng Senatus Việt Nam - Antôn Nguyễn Đình Thục,
Cha Linh giám Hội đồng Comitium Phát Diệm - Gioan Baotixita Bùi Văn Kế,
Cha Phó Linh giám Hội đồng Comitium Phát Diệm Phaolô Phạm Công Trình,
Cha Linh giám Hội đồng Comitium Bùi Chu - Giuse Lê Thành Tâm,
Anh Trưởng Senatus Việt Nam - Đa Minh Đỗ Ngọc Phác.
 
Sau phần kinh khai mạc, Đức cha Giuse đã ban huấn từ và chúc lành cho Đại hội.

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19601578_258993797838066_3230804450884002000_n.jpg?oh=387cc35b526d172d382e80678d586548&oe=5A0BECF2  
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665529_258993914504721_4065263663233138882_n.jpg?oh=0358af6c90d395d3370c50a1ad3525f4&oe=59C8386A 

Nội dung Đại hội gồm 7 đề tài:

* Legio Mariæ chuẩn bị Hôn nhân cho người trẻ.
* Ban Điều hành Giới trẻ và Junior.
* Cách điều hành Præsidium và Curia Junior.
* Phương pháp và thực hành học Thủ bản.
* Kỹ năng tổ chức trại.
* Kỹ năng tổ chức trò chơi và thực hành.
* Giới trẻ và Ban Quản trị Curia – Comitium.

 
Qua các đề tài này, Ban Quản trị các cấp Hội đồng đã xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển và chăm sóc Junior. Đồng thời, các đại biểu nắm rõ hơn về vai trò, bổn phận và trách nhiệm của bản thân đối với công tác huấn luyện đội ngũ kế thừa.

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19555030_259010237836422_3524622036760178725_n.jpg?oh=03128a54dcabcf8a3e0ecf25d469d62e&oe=59C44CA7

Ngày 27/06, Đại hội đã được Cha Linh giám và Anh Trưởng Senatus giải đáp thắc mắc về công tác tông đồ.
                
Bế mạc Đại hội là Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phát Diệm chủ tế cùng với các Cha Linh giám của hai giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu.

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642525_258796967857749_4969620642860323673_n.jpg?oh=870acba09eca264cce55da0af06c51c5&oe=59D597ED

Đại hội đã thành công tốt đẹp, một hướng đi mới được mở ra cho Ban Quản trị các cấp Hội đồng trong Hệ thống Legio Mariæ nói chung và Giới trẻ Legio Mariæ Việt Nam nói riêng.
 
GIỚI TRẺ SENATUS VIỆT NAM
 Trở về
Các bài viết khác: