Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 
(13/08/2017 08:01 AM)
Chia sẻ tin:
Legio Mariae Việt Nam mừng Ngày Truyền Thống - 2017
 
Tháng 8 được dành để kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ. Tháng này nằm trong phụng vụ thường niên, mang ý nghĩa tràn trề niềm hy vọng thánh thiện. Biểu tượng hy vọng là màu của hạt mầm và muốn đánh thức tín hữu biết hy vọng thu hoạch vụ mùa Nước Trời vĩnh cửu, đặc biệt hy vọng được sống lại vinh quang.

https://lh3.googleusercontent.com/5izJzQHsWYm2Xq8yqqmaqYnZ5L-0c6pvuE1GLBSAMP-Tk7EEH1ky5OFD8kXROlMM7qM1vGolucsdomBvgi4uFvgGDkeOmkfPUV4w1--UjZ4gF3lsR8srpkhwe4OS_XnHC93a-2AwfgesYA50znzJx3CbnHxnF5X5jIAg781OSDg8sj2uXweG5QZ6ta5bY2w4ig-xjHQkkN7OkWFXzfTjMNha8TKb-Dda9GZGFlPx3Hj8YeQPGGShV-EAw0tqxPPVCRunGvvdDSr14ZkRSelDvegIAvXViWzctKC0tDlug9f-4VFKsGuTj68QWPlEBo8Zcpygbvz78mZPO2wdv9jYta1Iu7D1vxwcb0yOrghCwQThyvpmRZBJhfH_bGrszm_bQ3AunTh4H15cs98SaldG7AQ35Lz97rh0aQRCX8v1-UtVQJXe51hG1s-Ky43d2hNvuSPh2TkkBi83kjSPBuGIKUT1DDj3JJ42puoJNI2vi_Oq34SCDN5RWlj4iqfpKMPjceoOKuCue1keYXBociwKfXtRaP7Djns_2VyZVN3allf7OwmBLaZd36Vgpgps1pN_BMZL9vbuBZy7jIhIlOVOuu1x10kaYEbBTa3G_qdrkjgdG5SuqcCfhUH81xp716_bLJ_6lSHel3ZtPzkfqsc2tsWxUI5EhTyJnNsyx8x9ia5r_jw=w941-h628-no
 
Trong tinh thần đó, sáng ngày thứ Bảy 12/8 áp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nhiều anh chị Legio Mariæ trong Tổng giáo phận Saigon quy tụ về nhà thờ giáo xứ Tân Sa Châu cử hành thánh lễ tạ ơn mừng Ngày Truyền Thống lần thứ 69 của Legio Mariæ (1948 – 12/8 – 2017).
 
Click xem album hình ảnh

https://lh3.googleusercontent.com/cL04IyK9i_kbJermZL3L2t6t_EEm88OOkqqmQJj9ZFK6U2R7Snmeq57kGc_U-cDTwtwY3ycoZj6l1R35DSmJZiGTnMgMkzQSyMZmx-ztFJVpOpz7LRdKKZvSVlqCMNFVImWwVCrmw0kYYYPuJxpJ_I053KsvbwKh8HS8UaeYjOt84PlyEORK155887b_NGpSab4KmffFe34ZqxjnTJICE4fLxkBVhzAceHiM9Qzfw46-4JdXijBc5T2x_uH-sBPOc8aNYsWMgNISCMwFgyE2LxdFrd8jUZwCuVuSqRTDHgB9yC2MKb1hC9SiDvXfpYllHsmJ-9xPU2zQKoaUPMrIQheoikqZ_QXotDSnsjbE4sgf7apIcDRebl6TwXtYr7TmKVZsgNbaMsIVHQJqQRCkTtpF_FFy9MZzfqOYPfeMx2Yilm4vyCxdKUEk-Qo4mvGQNEaRlGtjwJzKLPknIxFznxzzsrd3FEGtWO7CDcmiOxA3Y5EHi0pM4d2Bh8nWAG_dCQCl-ylkCfpoMYzdFvr6QSfOKhh0-xrHGfazabdwdzLOgwIDWYcdIyvmGn5ztdL3hxG_NifGQUf4MudSS5SvF2MaWYj5rnOCK5Q-wCkxIMJqeiuUwv7NrWwh3vxUe2mIILxU6DofvxdFPIFyWSMf3-7e3A50zsri17wbWKOTzhZHRgE=w870-h628-no
 
Đúng 10g00’, thánh lễ được bắt đầu với bài ca nhập lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do cha Antôn Nguyễn Đình Thục -  Linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có 6 linh mục từ các Hội đồng Curiæ trực thuộc Hội đồng Comitium Saigon II. Ban Quản trị Hội đồng Senatus Việt Nam và đông đảo ủy viên và hội viên Legio Mariæ tham dự.

https://lh3.googleusercontent.com/TxQ95Tw-hPMasp-LgytsFESzmQUx1Es18lIYNh1u2NXlp83fI8bhmtJF2X5ZqI8-ybi9Z5Y-CSMZavA5DPnd9Jie7VulvwqUBVDaAo_nN-AB3duT_0ZiqJjv9Q3P9n7h0GwS5995sG_zLUleixJZsMJ5s1QlnUwWxJxn_NgVDbLuHTTx5MZSRmPlFJnoLt2q26smEi06Yhqz61Ey2pOxkVoknKuwpAMhEht0ydix3jN-Au0R2rT_A7HQiexTFwjmUvWZjnsqLa-4YIDIJd73CrRwOXukpUXQTU3WIVyhGcpiZFAkx6hN_H8q-T03HDafZvqQCWzh68FNsCjTNHWuAp0hSrZyRoAs7K-I_2_yhNraAhd4dj9SvTRrEnfdQsbXy9rZ3GqAnfdqv205D1bLadkk4ppt0EywXpYs1VO94VF0Zf_gpADSwM4ZCK03H3pNlJ6GCD07Cv33Gek47y4pScpNJmo9Pm0XBGbKd1RLv62SSo1oPorb0G0vUvXasqly-cLk0nvUxFzbY4bCRBpokziC98N61c0omJYLV-t7ickrC9mncxst3XqEHmaiRswE_iVQ5Fdes5JO_VuYhLw_JabHEftUELE585zx4jCmA9fNIO_-yEpyh_vSWll0E-VQeug6-TxXIgvD18JGR6P90qj2Vpbjtt0W_bJyTMgk03InVnI=w941-h628-no

Kế đó, anh Giuse Nguyên Công Chính – Trưởng Hội đồng Comitium Saigon II đã nhiệt liết chào mừng quí cha Linh giám cùng quí anh chị ủy viên và hội viên Legio Mariæ đã về tham dự Ngày Truyền Thống lần thứ 69. Anh đã điểm lại chặng đường Legio Mariæ đến Việt Nam và quá trình thiết lập Hội đồng Comitium Saigon II từ năm 2003 đến nay.

https://lh3.googleusercontent.com/2J0VN81I0RqVjF4JPe-74PJZ-NumIA5yyMGwGZDTTehKsU8e_9mJTOe9XCHOMQqNv3L2I-bS4swtlV0oGml3yzR_-Yk9vWi1n10uMfFb3vUSBpmRMux4HlaiqZkjoIIu3SsjmmaGy2FqfLU0fKo_Kr5XY0-qZklfnBB7v1jId88bLNxdtl4pmvS10HwAaYWoWY0Sy_I1et4U8PwS8388HLn27COaN61gO-w9GYNahnS-3zXSXhAXcCppkmXGoyh5JhgV-FcDH1zuD7FRsmd3MAtGYwnwmf2_ynuvpPf40ydXXDIwKReFp5l3xi4sRPqC_WHJxlR_6S6-Di1JmmjkXbHA0WvcQlxkINEWFKasno96A7t9QKgAKZx3oGYRpxB6bHG25Vf0ibc6C-xwQfwRGa7xwn2sOAixlIRQSjBQVh9UKtClO9nFcQSow9K41Q0iwBazrVKG8jfkI3M1W6Smw3vcgtjqCy3Zm1K56q8cnXdc6pSf0Ld0zA52vjUG-UvXyQLg7n_JvgSxWPfHAt0cpNj0E7Ke7XgCtAsSIDhyngBI5jBZY7IiQQnD-V92_doyJyhOCeEswQ6T5HmwYA6z0x-ewQVD0S6eGrN_c2BarZ8ArhXtqPjET71B80drIG6FnivmyuRuwUfg5VK4AdH_nqNM8TjH-xQ8xBl2DJ8rBnOUIWY=w870-h628-no
 
Phần khai mạc thánh lễ tạ ơn, cha Linh giám Antôn ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ: “Với Giáo hội hôm nay là ngày khá đặc biệt, ngày Legio Mariæ hiện diện trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta tại nhà thờ Hàm Long 12/8/1948. Hôm nay cũng là kỷ niệm 14 năm thành lập Hội đồng Comitium Saigon II. Xin tạ ơn Chúa nhờ sự hộ phù của Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Legio Mariæ, Hội đoàn Legio Mariæ của chúng ta cho đến nay đã hoạt động tông đồ trên khắp 26 giáo phận và hai nước bạn Laos và Cambodia. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho quí cha Linh giám và tất cả quí hội viên hoạt động và tán trợ, để tâm hôn tông đồ của mỗi người luôn luôn làm sáng danh Chúa.

https://lh3.googleusercontent.com/fgnkxP9SpfgGjDDgiJUglsg_Uhfm9KqtvIVWCo4vqLxsAIVwSeJ989z-YiL9C1Xhj_JyqvPQ5JZ8nrozuZxc_OKzhuo3ATRd9CQU_Uh5ejsuoxagH917fPWVlGQElKNWlv7-iiwwnhVAar8TRIH_rDSN0j_0834h4tvrmuycROwIX35jqAqLAr7gW0cO_OKtrP9TDQUSRGbjHlYilX43RObAVXNJRtwYzY-0JOv8ClshOgR-ZeAGzek8JdRto_NEA78Yc-BL0J-SvFRM1Ic9Z7qwgzfPUy6wXgyMkL0Hi4J-Hm7FZ9FPjeFoTr2q1pzRbg2Cd2w5EbVzRRBMsGrRUX5tYoTqTIRXjE8n5Dy5iuTyzTVpjxMNSj4ipOL_FgNtiIRbhUjXujdePUbcpU0ShaCNCvRBi0IuzVKQ532quKyXJ1Kv4T_OSlRK_YKiuxa4comY9pBgirlqUTofB8TvSQIFXa8gZphRg9ZpgfPTcC6-5R9WpfvHJI8t5ChXGVt_XzEMBLrbl5d2f0dyoYTnjDWmPa3fbc4W7kH9kQHKVBshtTGsZ2GU3X4OhuRvV4tqEOGy8PBHUTTtfNkeMTPCyjNnlHwGniG95UeGsxUhg3DS2JsRUTQ2Uu_JX_QJ2jABohRO1WpKJgV3YmLlwzvpwGH0vJFE0ebQA7SrYRQJ_fInTgg=w870-h628-no

Trong bài chia sẻ Tin mừng, cha Giuse Nguyễn Hữu Triết – Linh giám Hội đồng Comitium Saigon II đã khai triển về “SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN” (x. Mt 17,14-20). Đức tin biến đổi chúng ta từ người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa. Đức tin cũng chính là điều kiện cần thiết để Chúa Giê-su làm phép lạ cứu chữa người bệnh. Vì thế, Chúa Giê-su đã quả quyết: Với một niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, dù chỉ nhỏ bé, con người có thể làm được những việc vĩ đại..

Ngài mời gọi mỗi hội viên Legio Mariæ làm việc tông đồ mở mang Nước Chúa. Nhiều người trong xã hội chúng ta hiện nay chưa tin nhận Chúa, hội viên Legio Mariæ chính là người đã biết và đã tin vào Chúa. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang sống đức tin như thế nào? Noi gương Đức Mẹ Maria, mỗi người hãy tu sửa lại ngôi nhà của mình, chúng ta đã sống đức tin qua những việc làm là bác ái, công bình chưa? Nguyện xin Mẹ nâng đỡ đức tin non kém của chúng ta thêm vững mạnh, để chính nhờ lòng tin vững vàng, qua Mẹ chúng ta đem Chúa đến với mọi người..”

Click nghe audio Bài giảng Thánh lễ .mp4
 
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Linh giám Antôn có lời chúc mừng và điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng Comitium Saigon II được 14 năm (11/6/2003 đến nay). Với 11 Senior Curiæ, 2 Curiæ Junior, 144 Præsidia Senior và 2 Præsidia Junior. 1.959 HVHĐ (Nghĩa sĩ 682), HVTT 5.528 (TSBT 988 – GDBT 540) HV Junior 296.

https://lh3.googleusercontent.com/xuUllP8Ex9bx4q77LRi57w4A0zCAdlEmpGZpF5RJnkhrU5J-dml9LG2LrtXxlm6I15haRZTVCl0OLGA5jBvUv72wbL8wJAMGjAtjpwSA2ff6CNDLVzHJLfTKM03swae9G0j6I_Y4IEs8dgfx0LGyGjRheEQaFst0wyrXH12I_bS_cHMarcZHxhCrShh1e8bBejt1G_XUpkbKP3tBoUSt7bt4SFPnXdrobZEqb7UHdEXMrywdNTrQV0sx1J3ARszVAV7pf4mnU--_yHb3LJo8MlHhJkShyyKCqe_ydnfW2aoJg7ws23WBDQ-Ibnj-bk-FzyFEnsa7KriFs2uZOPOuebM-DHAkI4Gvowsgx2DEtGwI6j1SDd58i4w-JnP9US8WukHuwVGU32JvEXE1BKWu_v6c6dLA4QanF_9IG00IWJr_z4NzBEKJNQJihT6RyFfm4VJOxirZDMeedyUWJAjwHswIz8A7pRNjHHfA-JnBDp82rusgmxVWtOP2hBdaVK39Zsut1dSezEoohCvwkBNcGCa5g5jJSd29YmABgm_KXEHUkPV1wjHvubwMjTxOtfvfcBakGOXPf8PepN4j_GGWKBb1HiSv9jajS0mz348UaoCAOlRj7dGVpC-QY2QWr26n_h6YDLLsXsWJikYpLZ2YvsPEZTwyuPHctcD6kurH9sQzEC0=w870-h628-no

Kế đến, anh Tạ Đình Nha – Thông Tín viên Hội đồng Comitium Saigon II có đôi lời cảm ơn cha Linh giám Giuse và các Ban ngành đã thương hỗ trợ và chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn do Hội đồng Comitium Saigon II tổ chức được sốt sáng. Anh cũng cảm ơn quý cha Linh giám, quý tu sĩ nam nữ và anh chị Legio Mariæ đã đến hiệp dâng thánh lễ..

https://lh3.googleusercontent.com/_YKNnRe0kgxCd9iRqdEYdLOqYsbXy1TgUqw4AByAW2bJhvwSTXSRSvU02i7r_X8LQ7PesB-vYhN2eVCrgsrOrBfIAqzCPMzupFVYuHtl7AnByolRLpxplV7Px6C4l4li7HwjUAVCuWU1uBexafvW7PtdQsIq9jevAjo4cnUBZYAj2zqFetP7ZkuZK9UV0cTko3DEe6FLJMPmbL-6SGG7no7Gh-NdICFWeAQBKckbg2IpYlH9uGlxmtFQr7soRcXOz92yWSjFuRwcholLKAOpUqdOviDWpBTwfFU3C-ozj07pPtgAw8Cc8n905Pjod2YBZ-qGxfkwpSpOY89yYGc6re97dqiks0d27Lg-UdM7lzA4M11zlQQ0iKHI8nQNDiFFpsbf7IoxV9Ax-cqRIJnWigQagfQ5bMYj_eGCXk8G1bK0i4-rl4Vuuu3KaRh0dr_eLS7FZxcHmX20kyYNthPxOCkBl-rox4u432q65cZLu2EnNd7xenzmL_dbu4OiNZDR57WA5Na-_lmfw_Srut_YkP3_t8Ecui8l9epWP7CDaiSWVLYqc_WsE37vLf6tbDWmbeG2b2FtpwNtch9kRbhWbfzetZ4p44oAQ_MVU1s5nQ9oL6xQOdKqSM-FooJXgY_p2rKoTV2U2A0C2NVXogXJJc3VALXQ2yrKanst19aZtnDpHnM=w870-h628-no 
   
Chào tạm biệt ngày 12 tháng 8 và hẹn nhau đến ngày 12 tháng 8 năm 2018, các quân binh của Mẹ Maria mừng Ngày Truyền Thống lần thứ 70. Xin cho những bước chân của người quân binh Mẹ đi tới đâu, đều rộn rã tiếng cười, nồng nàn tình yêu thương, và thắm đậm tình con người. Và cho môi trường hoạt động tông đồ, luôn ngập tràn ánh sáng tình yêu, hy vọng và bình an của Chúa.
 
Click xem album hình ảnh
Click nghe audio trực tiếp Thánh lễ .mp4
 
Senatus VN
 Trở về