Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Chương trình học Thủ bản
(05/11/2011 21:10 PM)
Chia sẻ tin:

KHUY ẾN  DỤ  VỀ  CÔNG  TÁC

legio-mariae.jpg
 
Vấn đề công tác trong Legio dường như cho đến nay vẫn chưa được thống nhất? Chính bởi vậy mà  ta thấy việc góp ý cho Bản Phúc Trình tại các phiện họp Curiæ hay Comitiæ  luôn sôi nổi và người Trưởng thường là phải… cắt ngang vì  nó chiếm quá nhiều thời giờ. Việc sôi nổi góp  ý, một mặt chứng tỏ cho thấy sự hoạt động  tích cực nhưng mặt khác nó cũng có thể phản ảnh sự thiếu hiểu biết  của hội viên Legio về công tác. Có những công tác được nêu lên thật vu vơ, chẳng hạn khi được hỏi cho biết thế nào là tiếp xúc đời sống thì người Trưởng giải thích rằng trong đội mình có người đi bán vé số, có người thì giữ xe trong các thánh lễ Chúa nhật. Cứ mỗi lần mời chào (mua sổ số ) hoặc trao vé cho một người nào đó thì được tính công tác một lần. Lại có những công tác được cho là chỉ định đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa hay viếng nghĩa trang v..v… Lại còn có những công tác gọi là bác ái với cả hàng mấy mươi lần mà chẳng thể nêu ra được cụ thể đó là bác ái gì, với ai v..v…
 
Nói chưa có sự thống nhất, thật ra thì không đúng bởi vì Thủ bản đã có một chương  riêng dành cho vấn đề này gọi là “Khuyến dụ về công tác”. Khuyến dụ tức là khuyên răn, nhắc nhủ về cả ý nghĩa cũng như phương pháp thực hành. Hoạt động Legio đòi hỏi hội viên cần phải thi hành những công tác có thể là rất khó khăn “Theo nguyên tắc, Præsidiæ nào cũng phải có vài loại công tác đáng gọi  là anh hùng. Dù là Præsidiæ mới thành lập vẫn tìm được loại hội viên đủ can đảm dám mạo hiểm, hãy giao công tác này cho họ và gương sáng của hai người tiên phong sẽ tự nhiên lôi cuốn các hội viên khác tiến lên cho kịp. Khi phần đông đã đến mức anh dũng thứ nhất, ta hãy nhờ hai người tiên phong kia tiếp tục công tác mạo hiểm khác. Người  tiên phong tiến tới hoài là mức anh dũng của toàn bộ sẽ lên mãi” ( TB câu 384 Chg 37 ).
 
Legio vẫn tự nhận mình là Đạo Binh của Đức Mẹ mà nếu đã là Đạo Binh thì phải ý thức mình như một chiến  sĩ đang phải xông pha ở ngoài mặt trận chứ không thể chỉ biết an thân như những hạng …lính cậu, lính kiểng  hoặc  tệ hơn nữa  là... lính ma (một tháng chỉ đi họp một hai lần  cho có lệ). Legio có một mặt trận và mặt trận ấy mặc dầu chỉ chính thức được thành lập cách nay chưa đầy một thế kỷ (1921). Thế nhưng,  nó đã được tiên báo ngay từ buổi sáng thế giữa Người Nữ và rắn Sa-tan (x. St 3, 15 ).
 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay trong buổi đầu thành lập Legio đã bài trí bàn thờ với tượng  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. “Cách bài trí này kết  tinh tất cả những gì mà Legio Mariæ nhằm đạt tới. Legio là một đạo quân. Trước khi họ tụ họp thì Đức Mẹ Nữ Vương của họ đã đứng chờ, niềm nở tiếp nhận những ai mà Mẹ biết sẽ đến theo Mẹ. Không phải  họ đón nhận Đức Mẹ nhưng chính Đức Mẹ đã đón nhận họ. Từ đó với Đức Mẹ họ ra đi chiến đấu và biết rõ khi kết hợp với đức Mẹ thì sẽ thành công và bền vững” (TB câu 2 chg 1).
 
Đức Mẹ đón nhận là để chúng ta tham gia vào mặt trận chiến đấu với quỷ dữ Sa-tan chứ không phải là để khoác vào mình cái tên Legio mà thực tế chẳng làm gì cho xứng với thực chất  chiến sĩ của nó!!! Quả đúng là không có việc nào là việc tầm thường, thế nhưng để có thể biến việc tầm thường thành phi thường thì cần phải thực hiện nó bằng cả tâm hồn có nghĩa cần phải ý thức mình đang tham gia một cuộc chiến tâm linh mà người lãnh đạo  chính là Đức Ma-ri-a, Người Nữ đạp giập đầu rắn. Cần phải đặt toàn bộ công tác của Legio bất kể là loại công tác nào dưới cái nhìn tâm linh như vậy thì mới thấy ơn gọi làm người Legio cao quý và cần thiết cho phần rỗi của mình biết  là dường nào. “Như Mẹ Đầy Ơn Phúc, tôi cũng muốn phục vụ Chúa. Tôi muốn cộng tác để tự cứu tôi và cứu anh em dù phải vất vả và nhiều hy sinh như lời Kinh Thánh nói về anh em nhà Ma-ca-bê đã anh dũng và hăng say, không chỉ để giải thoát mình và nhất là để giải phóng anh em đồng bào càng nhiều càng hay” (Gratry – TB câu 387 chg 37 ).
 
Để ghi nhớ ngày bổ nhiệm ủy viên đội Đức Mẹ Đầy Ơn Phúc
Comitium Phú Long – Xuân Lộc
Gx. Trà  Cổ  ngày  29/10/2011

Phùng   Văn  Hóa
 Trở về
Các bài viết khác:
HÒA HỢP LÀ PHƯƠNG CHÂM (28/10 22:50:53 PM)
KINH NGUYỆN KHÔNG THAY ĐỔI (03/04 14:04:48 PM)