Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Lời Chúa - Các bài khác
(11/09/2017 20:25 PM)
Chia sẻ tin:
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
 

https://lh3.googleusercontent.com/JSYFQ0QRAYyWofIcAYLK39xh2kMFQI3zrWJazvCREgshPcUbyxY4feWAh6_Kesy-vKWzceGDudVrDwMLwR94Gml-dDYX-yTaibqDY3ISCCGH195QRrxAHgje09cK0vBxHUOrQJKYpojUrqjsmy-tLaJUTZ2p-VzdSiuIwyOeyV5suhGLbaAzFfUxyz0ss3KBggPMD3ViNgTpOUBu2d_TctHcBXAxgUodVhd1KdVY1XRZXjaVoHbT2V28ioUD8uHTbzghG0_j3CL73xYM89jd-MfYyly9BmUugZ7rsmHdyAv08zkM2CfOExi3Ax53NylVAlPi84nsVbIfKSYIkmkxIEBFryQQT1TXD3cxryOYtTlEMEhwmhT9Wo53mOFZdy8yMudZUODXn7njc_EreyjcB-wJipZn8ZBYCR_hrdIjqhT-9h3T9NwttTZFKo_7WxMpQVeVqgD4g9-7mTP9EG9w5ULNXna5CRNRZey7doUo53NlCxRiBKo4QxTRFBULHCOg-IbVAH90oMSszVmG8J-yDbAZuoXtDyBH9ztBFv8QLqyKaYTmMNNrd2NZ6q5jNen8WJu7wWzTvKltxGDQcS_KG69A5LUoLLdSXLv6f5oIwFwEZiOukeYelQ=w894-h628-no

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong con mắt đức tin, cộng đoàn (gia đình, giáo xứ, giáo hội, xã hội) không chỉ có tương quan chiều dọc là quan trọng mà tương quan chiều ngang cũng rất quan trọng. Tương quan chiều dọc là tương quan của mỗi người với Thiên Chúa. Còn tương quan chiều ngang là tương quan giữa người với người. Một trong những đặc điểm của tưong quan chiều ngang là việc sửa lỗi cho nhau, giúp nhau nên hoàn hảo và việc hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện (Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên A). Một đặc điểm khác của tương quan chiều ngang là sự tha thứ cho nhau   (Phúc âm Chúa Nhật 24 Thường Niên A)
 
Việc tha thứ hẳn là rất quan trọng nên Tông Đồ Phê-rô mới đặt vấn đề với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứxúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Chắc hẳn Tông Đồ Phê-rô và các Tông Đồ khác đều biết rằng Luật Mô-sê đòi các tín hữu phải tha thứ cho anh em đến 7 lần. Điều Tông Đồ Phê-rô muốn biết là Đức Giê-su có chủ trương gì khác không? Và ông đã được toại nguyện khi Đức Giê-su nói rõ quan điểm của Ngài: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
           
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH
 
2.1 Trong bài đọc 1 (Hc 27,30-28,9): Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oánhờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
 
 
2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 14,7-9): Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.
 
2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 18,21-35):  Thầy không bảo là đến bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy.
 
III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH
 
3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):
 
- Là Đấng đã đã ban cho tác giả sách Huấn Ca sự khôn ngoan sáng suốt trong việc  đúc kết các kinh nghiệm quí giá của cuộc sống.
 
* Là Chúa Giê-su, Đấng đã dậy các môn đệ sống quảng đại bao dung và thứ tha cho những người vô tình hay cố ý làm mình bị tổn thương.
 
* Là Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh cho mọi người để họ có thể vượt qua sự giới hạn của bản thân mà tha thứ cho người khác.
 
3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):  
Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:  Hãy tha thứ (cho anh chị em) để được (Thiên Chúa) thứ tha.
 
IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, nhất là ơn mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa và về mầu nhiệm tự hạ, tự hủy của Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta, như đối tượng được Thiên Chúa (Cha) yêu thương và Chúa Kitô cứu độ.
 
4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa là chúng ta thực hành việc tha thứ cho anh chị em trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
 
V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH
 
5.1 “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm.»Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc trên thế giới hôm nay, nhất là cho các dân tộc đang sống trong cảnh hận thù, ghen ghét lẫn nhau giữa các thành phần dân chúng, để họ sớm đón nhận được mạc khải của Tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
 
5.2 “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo hội, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám mục và Linh mục, để các ngài luôn sống chết cho Chúa và cho dân.
 
5.3 “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo xứ/cộng đoàn chúng ta, để mọi người biết tha thứ cho nhau như Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy.
 
5.4 «Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó?» Chúng ta cầu nguyện cho những người sống và tuyên truyền cho lối sống thù hận giữa con người với nhau, để họ thay đổi suy nghĩ và hành động sai trái của mình.
 
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
 Trở về
Các bài viết khác:
ĐỒNG LƯƠNG XỨNG ĐÁNG (19/09 21:58:57 PM)