Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 Thông tin: Sinh hoạt khắp nơi
(31/07/2017 22:03 PM)
Chia sẻ tin:
Lịch thuyên chuyển các Cha trong giáo phận Đà Lạt - 2017

http://www.simonhoadalat.com/diaphan/CacDucCha/DCVuHuyChuong/ChanDung.jpg
WĐBĐM - Do nhu cầu mục vụ và vì ích lợi thiêng liêng cho cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt sau khi tham khảo những ý kiến cần thiết đã quyết định thuyên chuyển quí linh mục trong giáo phận Đà Lạt vào ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục giáo phận được quy định theo giáo luật (Gl số 538, 1.740, 1748) nhằm tới nhu cầu mục vụ và tu đức, có nghĩa là vì lợi ích đức tin của động đoàn Dân Chúa, đáp ứng nhu cầu của giáo phận, đặc biệt lý do thuyên chuyển sẽ còn nhắm tới lợi ích của vị linh mục được thuyên chuyển.

Trước khi về nhận nhiệm sở mới, các linh mục chuyển đi hay đang phụ trách các giáo xứ phải thực hiện việc bàn giao giáo xứ cho linh mục chuyển đến trước sự chứng kiến của linh mục Đại diện Tòa Giám Mục và Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Dưới đây là danh sách các linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển. Đây là đợt thuyên chuyển nhiều nhất từ trước tới nay. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với quí cha trong sứ vụ mới, để đem lại nhiều hoa trái cho Hội Thánh.
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554716_1479883432072982_7560260041494351045_n.jpg?oh=9d579980d9e5ccdf0c1342a4dc4c8a21&oe=5A2DD477
https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20525798_1479883638739628_3097772910553159350_n.jpg?oh=6a9f1ed2299becf784170ec99bbc3c8d&oe=59FF4877
Nguồn: Simon Hoa Dalat
 Trở về
Các bài viết khác: