Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Các trang về Mẹ
(23/09/2016 02:23 AM)
Chia sẻ tin:
Nội San Kinh Mân Côi - Số Tháng 10 Năm 2016
http://kinhmancoi.net/Image/Picture/Kinh-Man-Coi/Noi-San/T10.jpg
Ý CẦU NGUYỆN
 

Ý chung: Cầu cho các nhà báo, khi thi hành công việc của mình, luôn được thôi thúc bởi việc tôn trọng sự thật và ý thức đạo đức chắc chắn. 

Ý truyền giáo:
Cầu cho ngày thế giới truyền giáo đổi mới các cộng đoàn Kitô hữu, đem đến niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin mừng. 

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Tháng Mân Côi lại về, Giáo hội mời gọi người tín hữu khắp nơi cùng hoà chung dâng lên Mẹ Thiên Chúa những tràng Kinh Mân Côi để kết thành đoá hoa thiêng liêng.

Kinh Mân Côi là một phương thức cầu nguyện rất hiệu quả cho ơn cứu độ con người. Thế giới đang gặp khủng hoảng về nhiều mặt. Là Kitô hữu sống trong thế giới này, chúng ta không thể dửng dưng trước vận mệnh chung của toàn thể nhân loại. Hãy sử dụng kinh Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới. Đó là cách mà chúng ta có thể góp phần để canh tân bộ mặt trái đất này. Đó là cách mà chúng ta có thể khẩn cầu cùng Thiên Chúa thay đổi lòng người rất tuyệt vời.

Mẹ Maria được tuyên dương là Nữ Vương trời đất. Như thế, việc lần hạt Mân Côi là một cách để ca khen vai trò và phẩm giá của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đống thời qua lời kinh này, chúng ta cùng với Mẹ chúc tụng Thiên Chúa đã thực hiện những kỳ công vĩ đại trong toàn cõi địa cầu này.

Đặc trách
Lm. Fx. Trần Kim Ngọc, O.P.

01 .10.2016 - Thứ Bảy đầu tháng

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Lễ kính (Mt 18,1-5)

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Như Mẹ:Khi đề cập về Chúa Giêsu, chúng ta thường giới thiệu Người là Thiên Chúa Ngôi Hai cao cả, là Vua hoàn vũ, là Thẩm Phán tối cao… nhưng Chúa Giêsu còn có một phẩm chất cao đẹp khác ít được đề cập đến: Người là Đấng rất khiêm hạ! Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ mình phải biết sống khiêm hạ và trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Trời.

Với Mẹ:Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cũng có những tư tưởng, lời nói, hành động kiêu căng. Xin cho chúng con biết sống tinh thần đơn sơ như thánh Têrêsa Hài Đồng trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động. Xin Chúa dạy chúng con sống tin tưởng vào Chúa như thánh nữ.

Nhờ Mẹ:Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống khiêm hạ, một nhân đức nền tảng của đời sống tâm linh.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh).

Tải về máy tính trọn bộ 30 ngày "Nội san kinh Mân Côi tháng 10/2016 : bản WORD, bản PDF.
Nội San đã được biên tập để in với khổ A6. 
 Trở về
Các bài viết khác:
TÌNH THẬT THÀ (24/05 20:32:26 PM)
THÁNG ĐỨC MẸ (01/05 20:36:26 PM)