Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 11 năm 2017

 Xem Video
Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Truyền Thống Legio Mariæ VN lần thứ 69 (13/08/2017 08:30 AM)

“SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN” (x. Mt 17,14-20)
do Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết - Linh giám Hội đồng Comitium Saigon II.
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)