Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 25 tháng 9 năm 2017

 Xem Video
Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31_2017 (18/08/2017 19:01 PM)

+ Đức TGM Leopoldo Girelli

 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)