Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 Xem Video
Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người (07/07/2017 03:10 AM)

Hôn nhân, gia đình là vấn đề quen thuộc, nhưng bàn mãi cũng "không hết chuyện"... Đây là cảm nhận của chúng tôi khi thực hiện buổi mạn đàm này. Ước mong được đồng hành đôi chút cùng với các anh chị em đang sống đời đôi bạn với rất nhiều thách đố của thời hiện đại.


Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.
Nguồn: daminhvn

 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)