Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
Sống Đạo - Số 4: Tháng Thánh Tâm, mạn đàm chuyện Vô Cảm! (09/06/2017 08:00 AM)

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P.
Lm. Fx. Nguyễn Minh Nhật, O.P.
Nguồn: daminhvn

 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)