Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
Chúa về trời, con vào đời - Karaoke (29/05/2017 20:57 PM)

Nhạc và lời: Thomas Aq. Trầm Thiêng Thu
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)