Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 26 tháng 6 năm 2017

 Xem Video
CHÚA VỀ TRỜI – CON VÀO ĐỜI (23/05/2017 20:30 PM)

Nhạc và lời: Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

Trình bày: Tú Mỹ & Hoàng Thiện.
 Trở về
Xem các Video khác:
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)
Sống Đạo - Số 1: Mùa Chay (11/05/2017 08:08 AM)