Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
Sống Đạo - Số 3: Tháng Hoa Kính Đức Mẹ (11/05/2017 07:55 AM)

Tại sao người Công giáo chúng ta lại gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Như vậy, có nghĩa là Đức Mẹ đã hiện hữu và già hơn cả Thiên Chúa à?

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)