Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 24 tháng 6 năm 2017

 Xem Video
Bài Giảng Lễ An Táng Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống (06/03/2017 19:36 PM)
+ ĐGM. Giuse Trần Văn Toản
Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên
do Đức cha Giuse Trần Văn Toản
do Đức cha Giuse Trần Văn Toản
 Trở về
Xem các Video khác:
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)
Sống Đạo - Số 1: Mùa Chay (11/05/2017 08:08 AM)