Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 28 tháng 4 năm 2017

 Xem Video
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC: CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG (P1) (03/03/2017 21:04 PM)
Tưởng nhớ về một vị mục tử nhân lành!
(Nguồn Phim tư liệu - Thứ Sáu 17/8/2001)
 Trở về
Xem các Video khác: