Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC: CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG (P1) (03/03/2017 21:04 PM)
Tưởng nhớ về một vị mục tử nhân lành!
(Nguồn Phim tư liệu - Thứ Sáu 17/8/2001)
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)