Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 24 tháng 6 năm 2017

 Xem Video
Video Tiểu Sử và Cuộc Đời Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống (01/03/2017 23:34 PM)
Bài giảng do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 Trở về
Xem các Video khác:
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)
Sống Đạo - Số 1: Mùa Chay (11/05/2017 08:08 AM)