Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 22 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục của Cha GB. Vũ Mạnh Hùng (22/12/2016 02:05 AM)
.
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)