Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 21 tháng 8 năm 2017

 Xem Video
Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục của Cha GB. Vũ Mạnh Hùng (22/12/2016 02:05 AM)
.
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)