Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
THÁNH LỄ & BÀI GIẢNG GĐ Tận hiến Đồng Công (20/11/2016 20:18 PM)
+ ĐGM. Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Gp. Cần Thơ.
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)