Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 24 tháng 6 năm 2017

 Xem Video
Tuyển Tập Thánh Ca Ca Nguyện - Hiệp Lễ Hay Nhất (18/09/2016 05:17 AM)

Nguồn: Thánh Ca Tuyển Chọn

 Trở về
Xem các Video khác:
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)
Sống Đạo - Số 1: Mùa Chay (11/05/2017 08:08 AM)