Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 29 tháng 4 năm 2017

 Xem Video
Bài giảng Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục Antôn Bùi Văn Thiều (6/8/2016 (07/09/2016 20:14 PM)

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Video: Mạnh Quyết
 Trở về
Xem các Video khác: