Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 27 tháng 3 năm 2017

 Xem Video
Sao Sáng Đức Tin (07/09/2016 19:40 PM)

Nhạc & Lời: Trầm Thiên Thu, trình bày: Việt Thắng
(Thánh ca mang âm hưởng Tây nguyên)
 Trở về
Xem các Video khác: