Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 20 tháng 10 năm 2017

 Xem Video
Sao Sáng Đức Tin (07/09/2016 19:40 PM)

Nhạc & Lời: Trầm Thiên Thu, trình bày: Việt Thắng
(Thánh ca mang âm hưởng Tây nguyên)
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)