Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 29 tháng 4 năm 2017

 Xem Video
Trực tiếp Lễ Tuyên Hiển Thánh Mẹ Teresa Calcutta 4/9/2016 (04/09/2016 20:40 PM)

Nguồn: Vatican
 Trở về
Xem các Video khác: