Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 29 tháng 4 năm 2017

 Xem Video
Bài Giảng về Mẹ Têrêsa Calcutta - Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (03/09/2016 04:04 AM)

http://huyha.net/wp-content/uploads/2016/09/buc-hoa-chan-dung-me-teresa-tai-le-phong-thanh.jpg
Bài Giảng về Mẹ Têrêsa Calcutta do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại giáo xứ Thanh Đa, giáo hạt Gia Định, TGP. Sài Gòn - dịp chuẩn bị mừng Lễ Mẹ Têrêsa Calcutta được Giáo hội tuyên Hiển Thánh.
 Trở về
Xem các Video khác: