Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 18 tháng 11 năm 2017

 Xem Video
Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn mừng 68 năm Legio Mariae VN (21/08/2016 06:41 AM)

Cha Giuse Phạm An Ninh, Linh Giám HĐ. Curia Gia Định II
 Trở về
Xem các Video khác:
AVE MARIA(SCHUBERT) (30/06/2017 05:36 AM)
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (12/06/2017 02:24 AM)