Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 3 tháng 7 năm 2015

http://lamhong.org/wp-content/uploads/2015/07/CNThuongNien14B4.jpg

"Không môt ngôn sứ nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình."


Chúa Nhật XIV Thường Niên B - (Mc 6,4)

THƯ MỤC VỤ HĐGMVN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA (2014) + Bản Hỏi Đáp Thư Mục Vụ) 
Gợi ý mục vụ cho "Năm Tân Phúc-âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Linh mục và Tân Phúc-âm-hóa Giáo xứ - Cộng đoàn
Vai trò của người giáo dân hậu Công đồng Vatican II tại châu Á và Việt Nam 
TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM – NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG 
Tông thư của ĐTC. Phanxicôgửi tất cả Các người Tận hiến
Giáo xứ: Cộng đoàn Hội Thánh Hiệp Nhất trong Lòng Thương Xót http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Ý nghĩa của Năm Thánh Thương Xót http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
TÔNG CHIẾU ẤN ĐỊNH NĂM THÁNH NGOẠI THƯỜNG VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Năm Thánh Thương Xót tha các tội bị dứt phép thông công http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tóm lược Thông Điệp ”Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Đời sống của Đức Trinh Nữ Maria trước biến cố Truyền Tin
SUY NIỆM & CHIA SẺ LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
TẬP SAN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO SỐ 17/2015http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
NGUYÊN VĂN SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2015
Những hiểu biết chính xác về Đức Giêsu (1-2) 
Ly Dị Tòa Đời Có Được Rước Lễ Không?
TĨNH TÂM MỘT CÁCH KHÁC
Khi dâng lễ cầu cho ai thì Linh mục có cần rao tên người đó không?
Vấn đề “Chữ Hiếu” của giới trẻ ngày nay
Thuật ngữ: "Con người là hình ảnh Thiên Chúa"
Sống đạo: Chuyện Phiếm Đạo Đời
ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
Tìm hiểu thêm về vai trò Đức Mẹ
Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Bài về Mẹ
Các trang về Mẹ
Tâm tình với Mẹ 
KINH MÂN CÔI TRONG TƯƠNG QUAN GIỮA LEGIO MARIÆ VÀ HỘI MÂN CÔI
NỘI SAN KINH MÂN CÔI 6/2015http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN -
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
Tân Phúc Âm hóa gia đình: Dạy trẻ  Hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa của Giáo hội
VĂN HÓA & NIỀM TIN
TÂM LINH -TÔN GIÁO
SUY TƯ
SỐNG ĐẠO
CHỨNG NHÂN
ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
NHỮNG FILE HỮU ÍCH
KỸ NĂNG SỐNG
MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ: SỨC KHỎE
TÌM HIỂU - Giáo Luật về vấn đề phá thaihttp://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Tìm hiểu thêm về các Phong trào Canh Tân Đặc Sủng .pdf
BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ & THƯỜNG NIÊN (2015)