Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 17 tháng 9 năm 2014

http://pbs.twimg.com/media/BlWoCZKCYAE3ivf.png:medium

"Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ."


(Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Ga 3, 17)

Audio Bài giảng CN XXIV TN - A: Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) .mp3
Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2014
Nguyên Văn Bức Thư của Đức Thánh Cha Gửi Các Gia Đình
 
Tôi gia nhập Công giáo
Nói về đức tin với người không tin
Một thoáng nhìn về HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CHIA SẺ
Đặc ân thánh Phêrô?

Gia đình là đền thờ bảo vệ ơn đời sống con người
Thông Báo về Tình Trạng Sức Khỏe của Cha Phê-rô, Linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam
LỜI THỀ HÔN NHÂN
Nói với Bà Xã
Tổng Hợp Về "Maria Divine Mercy" và "The Warning Second Coming"(Sứ Điệp Từ Trời)

TẬP SAN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO SỐ 13/2014
TÓM LƯỢC VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO
LÀ LINH MỤC HAY LÀM LINH MỤC
Hạnh các Thánh tháng 9
NỘI SAN KINH MÂN CÔI 09/2014
GIA ĐÌNH – CHỦNG VIỆN ĐẦU TIÊN
Tại sao người Công giáo xưng tội?
Biểu mẫu Phúc trình định kỳ & Thường niên 2014
Mặc khải, mạc khải (mới viết lại)
Tìm hiểu thêm về các Phong trào Canh Tân Đặc Sủng .pdf
Ý chỉ cầu nguyện tháng 9/2014
Bản Chất Lương Tâm Dưới Nhãn Quan của Thánh Bonaventura
GẶP GỠ CHÚA TRƯỚC TÌNH HÌNH HIỆN NAY
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH MÁTTHÊU (25) 
BỔNG LỄ

WHO cảnh báo toàn cầu về dịch Ebola
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN TÂN BAN QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG SENATUS VIỆT NAM (2014-2017)