Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 18 tháng 12 năm 2014

https://wordincarnate.files.wordpress.com/2012/03/the_annunciation.jpg

"Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao"
.

[Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B -
Lc 1,31-32]

THƯ MỤC VỤ HĐGMVN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA (2014) + Bản Hỏi Đáp Thư Mục Vụ) http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tòa TGM Sài Gòn: Thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh + Bản Hỏi Đáp Thư Mục Vụ http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Gợi ý mục vụ cho "Năm Tân Phúc-âm-hóa đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Vai trò của người giáo dân hậu Công đồng Vatican II tại châu Á và Việt Nam http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM – NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tông thư của ĐTC. Phanxicôgửi tất cả Các người Tận hiến http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
SUY NIỆM & CHIA SẺ LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NỘI SAN KINH MÂN CÔI 12/2014 http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif 
TẬP SAN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO SỐ 14/2014
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (26/11/2014)
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif

Những hiểu biết chính xác về Đức Giêsu (1-2) http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Ly Dị Tòa Đời Có Được Rước Lễ Không?
TĨNH TÂM MỘT CÁCH KHÁC
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH MÁTTHÊU (36-37)

BÊ-LEM NHÀ CỦA BÁNH - ẤN PHẨM SA-LÊ-DIÊNG http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Vấn đề “Chữ Hiếu” của giới trẻ ngày nay
Thuật ngữ: "Con người là hình ảnh Thiên Chúa"
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
GIA ĐÌNH MỞ CỬA RA http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Sống đạo: Chuyện Phiếm Đạo Đời
ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
Tìm hiểu thêm về vai trò Đức Mẹ
Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Bài về Mẹ
Các trang về Mẹ
Tâm tình với Mẹ 
KINH MÂN CÔI TRONG TƯƠNG QUAN GIỮA LEGIO MARIÆ VÀ HỘI MÂN CÔI
SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
Tân Phúc Âm hóa gia đình: Dạy trẻ  Hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa của Giáo hội

VĂN HÓA & NIỀM TIN
TÂM LINH -TÔN GIÁO
SUY TƯ
SỐNG ĐẠO
CHỨNG NHÂN
ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
NHỮNG FILE HỮU ÍCH
KỸ NĂNG SỐNG
MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ: SỨC KHỎE
TÌM HIỂU
TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Tìm hiểu thêm về các Phong trào Canh Tân Đặc Sủng .pdf
BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ & THƯỜNG NIÊN (2015) http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif