Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 22 tháng 8 năm 2014


"Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị qủy ám khổ sở lắm!"


(Mt 15, 22 - Chúa Nhật  XX  TN A)

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2014

Tôi gia nhập Công giáo
Nói về đức tin với người không tin
Gia đình, Gia thất  
Gia đình là đền thờ bảo vệ ơn đời sống con người
GIA ĐÌNH – NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN
Giáo hội Hàn Quốc công bố bài hát và website chính thức chào mừng ĐTC Phanxicô
TẬP SAN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO SỐ 13/2014
TÓM LƯỢC VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO
Biểu mẫu Phúc trình định kỳ & Thường niên 2014
Tìm hiểu thêm về các Phong trào Canh Tân Đặc Sủng .pdf
THẦN HỌC VỀ CON NGƯỜI
Bản Chất Lương Tâm Dưới Nhãn Quan của Thánh Bonaventura
Trường học Gia đình
SUY THOÁI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
NỘI SAN KINH MÂN CÔI 08/2014
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH MÁTTHÊU (22)
BỔNG LỄ
LEGIO MARIÆ: Thánh lễ tạ ơn 66 năm hiện diện tại Việt Nam