Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 24 tháng 11 năm 2014

http://i.ytimg.com/vi/RgUGhaEeHZY/maxresdefault.jpg

"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'
(Mt 25,34-35).

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THƯ TƯ (12/11/2014
HÙNG CA VIẾT BẰNG BÁU
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Phong trào Văn Thân
Chúa đánh thức tôi
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (19/11/2014 )
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH MÁTTHÊU (36-37)

BÊ-LEM NHÀ CỦA BÁNH - ẤN PHẨM SA-LÊ-DIÊNG http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Vấn đề “Chữ Hiếu” của giới trẻ ngày nay http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tòa TGM Sài Gòn: Thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Thuật ngữ: "Con người là hình ảnh Thiên Chúa"
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tháng 11: Cầu cho Các Linh Hồn LUYỆN NGỤC LÀ GÌ? http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Ơn Đại xá và Tiểu xá trong Giáo hội Công giáo
Từ vực sâu con kêu lên Chúa http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif  
Sống đạo: Chuyện Phiếm Đạo Đời
ĐỨC TIN VÀ ĐỜI SỐNG
Tìm hiểu thêm về vai trò Đức Mẹ
Suy niệm - Chia sẻ: Mẹ Maria - Bài về Mẹ
Các trang về Mẹ
Tâm tình với Mẹ 
KINH MÂN CÔI TRONG TƯƠNG QUAN GIỮA LEGIO MARIÆ VÀ HỘI MÂN CÔI
SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
GIÁO DỤC KITÔ GIÁO  LÀM VÀ DẠY (FACERE ET DOCERE) http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
Tân Phúc Âm hóa gia đình: Dạy trẻ  Hưởng ứng công cuộc Tân Phúc-âm-hóa của Giáo hội

VĂN HÓA & NIỀM TIN
TÂM LINH -TÔN GIÁO
SUY TƯ
SỐNG ĐẠO
CHỨNG NHÂN
ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
NHỮNG FILE HỮU ÍCH
KỸ NĂNG SỐNG
MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO
CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ: SỨC KHỎE
TÌM HIỂU
TỪ VỰNG CÔNG GIÁO
Tìm hiểu thêm về các Phong trào Canh Tân Đặc Sủng .pdf
BIỂU MẪU PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ & THƯỜNG NIÊN (2015) http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif
ALLOCUTIO 11/2014: Legio Mariæ và các Linh hồn nơi Luyện ngục
http://www.nursing.go.th/wp-content/uploads/2014/03/sjkaj.gif