Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Ưu tiên của Giáo hội là rao giảng chứ không phải là đất đai 04/11/2014
Audio here

+ ĐTGM. Phaolô Bùi Văn Đọc

 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
Thân phận người (03/03/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)