Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Bóng Đá Và Cuộc Đời 14/07/2014
Audio here
Lời: Trầm Thiên Thu
Nhạc: Sơn Vinh
Trình bày: Hồng Việt
 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
Thân phận người (03/03/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)