Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Thân phận người 03/03/2014
Audio here

Nhạc và lời: Ns. Tuấn Kim
 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)