Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Bài giảng thánh lễ Cầu cho các giám mục & linh mục TGP. Sài Gòn (2012) 04/11/2012
Audio here
+ HY. GBt. Phạm Minh Mẫn
 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
Thân phận người (03/03/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)