Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Thần Học về Đức Tin 09/10/2012
Audio here
        http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2011/09/PhanTanThanh022-230x200.jpg
Lm. Giu-se Phan Tấn Thành O.P.
 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
Thân phận người (03/03/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)