Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Audio
Đóa hoa đầu mùa của Legio Mariæ P.3 11/08/2012
Audio here
/dbdm/home/imgs/imgsbaiviet/edel.gif
           Edel Quinn (1907-1944)

Nguồn: Mai Anh & Minh Nguyệt - Radio Vatican
 Trở về
Xem các Audio khác:
LÀ MEN LÀ MUỐI (24/08/2014)
Thân phận người (03/03/2014)
LỄ THÁNH GIA THẤT (29/12/2013)
Chào Giáng Sinh (25/12/2012)