Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 16 tháng 8 năm 2017

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/20733189_278936135917121_1396423741_n.jpg?oh=b190d90aa4716ad5bdd03ba3bfcc9d3e&oe=59958A84

NHƯ HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT..
THÁNH MẪU MÔNG TRIỆU