Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 21 tháng 7 năm 2017

http://2.bp.blogspot.com/-35-b0FrFvBQ/U8-ircdu7LI/AAAAAAAAFDg/VhK4PM-jB9U/s1600/the-sower-sowing-the-seed-english-school.jpg

"Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (16/07/2017)
[Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23]

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo