Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 25 tháng 9 năm 2017

https://lh3.googleusercontent.com/PJD0_-BO-NhHa-0IIKLuGX6Ynf_07B0N-ZdsxZ2XmOY03DBC_drzwUvYh_1ey0I4uo8ft41xF5aVGX451ipYfl0id1VwZQUeW5peEkL-gxV3E_Q8wXUVuyJTRAseS2D8lzMdD1wZZjR21WWV_s7wjSSVGM0GW5lJ6N9seCvvm12JrG17gnKgq3mAv8qsePfG22FlpmB1l0-0OPoZiDTHwYMTRSdK_gS9XgENhpuhqeixMKn2ngNkqUPkgCeMuBf2l65cj_F98Z7Ns87vfXEI0e6vMAsLFGPo47jEJveHOeOXqnQBeZyACBPIYYl_64wvAbETtFyi2jy22Gke-PO9Z27RLOe7RjIa2anVJ1v1xKz12rvvzc2Ql5bfjZGRIJKfbDkZHDZPPdNsUKcX24K9YGTgp-2073CMHUHn-zPhRcGrraVV_NOrRVrD3mBfkJJ1yxlx1RETo9toQTuLRUdYhIE-K1aXi0MfaYzjFO271XpHR-q8QRicFN6HMxvipO69zEMa6UP3CMNO_05B4NinwEy4EQuFrvSSD_79qyEK0BA-xafqtSGUgLDwzgACuX5GGb3tUK0off-73G23TTHp0j6zeJsqgEsH4tPBCwEvezs=w891-h628-no

Xem album hình ảnh Đại hội La Vang lần thứ 31

Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang_2017
Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Truyền Thống Legio Mariæ VN lần thứ 69 (1948 - 12/8 - 2017)
Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Truyền Thống Legio Mariæ VN lần thứ 69
NHƯ HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT..
 
SỐNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO – KHÓ HAY DỄ?