Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 30 tháng 9 năm 2016


CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (02/10/2016)

(KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)
[Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-36]

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (02/10/2016)
(KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)
[Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-36]
- See more at: http://www.daobinhducme.net/view.aspx?idx=6d504e5f-f550-484e-8d94-398002ac5ba6&ag=sncsloichua#sthash.mOq28BhT.dpuf
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (02/10/2016)
(KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)
[Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-36]
- See more at: http://www.daobinhducme.net/view.aspx?idx=6d504e5f-f550-484e-8d94-398002ac5ba6&ag=sncsloichua#sthash.mOq28BhT.dpuf