Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 23 tháng 10 năm 2016

http://1.bp.blogspot.com/-66ZmZHzLn5Y/UmwSyAiuQtI/AAAAAAAAAU4/ZpVpH5wPcmc/s1600/blogmacarena+(2).jpg

"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên"
(Lc 18,14).


KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO - CN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C (23/10/2016)

[Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14]

Bài giảng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - ĐGM. Pr. Nguyễn Văn Khảm .mp3
Audio Bài Giảng về Mẹ Têrêsa Calcutta - Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Video Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta
Video Câu chuyện về Mẹ Têrêsa Calcutta
DANH NGÔN của MẸ TERESA CALCUTTA (1910-1997)
LEGIO MARIÆ: ƠN GỌI NÊN THÁNH và SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ
LEGIO MARIÆ VIỆT NAM MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 68
Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn mừng 68 năm Legio Mariae VN
Tang Lễ Cha cố Linh giám Phêrô Nguyễn Công Danh
Cha cố Linh giám Phêrô Nguyễn Công Danh - Người Công giáo kính Chúa, yêu nước